AJANKOHTAISTA OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN
OMIA TAITOJA KOHTI PAREMPAA ARKEA

Kouluttajamme ja valmentajamme seuraavat jatkuvasti alan kehitystä ja tutkimusta, kehittävät uusia menetelmiä ja vahvistavat systeemisen valmentamisen ja fasilitoinnin sekä yritysvalmennuksen hyödyntämistä eri alojen yrityksissä.

Ville Paronen​​​​​​​

Piditkö taas palaverin, jossa osa ei sanonut mitään? Vaikuttiko siltä, että joitain kiinnosti enemmän läppärin räplääminen kuin käsiteltävä aihe? On hirveän tyypillistä, että ihmiset ovat olevinaan palavereissa. Ihmiset ovat fyysisesti paikalla, mutta ajatukset vilisevät jossain muualla. Tämä on tietysti turhauttavaa palaverin pitäjän kannalta, vai mitä?

Victoria Ristikangas​​​​​​​

Fasilitointi on ryhmän ohjaamista eri menetelmiä hyväksi käyttäen. Fasilitointimenetelmiä ja työkaluja on tuhansia. Aluksi tärkeintä on oppia muutama, joilla lähteä alkuun. Harjoitteleminen on ääritärkeää, fasilitointia ei voi oppia luentoa kuuntelemalla!

Marjut Alatalo​​​​​​​

Muutos on yksilöllinen kokemusperäinen asia. Meistä kukin käsittää eri asiat eri tavoin, esimerkiksi joko ”business as usual” -asioiksi tai muutokseksi. Väitän, että muutos ei ole muutos, jos se ei herätä tunteita.

Victoria Ristikangas​​​​​​​

Nelisenkymmentä Opetushallituksen esimiestä ja asiantuntijaa on jo käynyt Osaava ja Innostava Fasilitaattori-koulutuksen, parisen kymmentä on jo ilmoittautunut syksylle.

Victoria Ristikangas​​​​​​​

Under senare år har chefsrollen bit för bit förändrats. Att styra med hjälp av direktiv och kontroll fungerar allt sämre i många situationer. I stället har ett coachande ledarskap seglat upp som en framgångsmetod.

Leni Grünbaum​​​​​​​

Tilanteen ja ongelmavyyhdin näkeminen ihan kirjaimellisesti auttaa usein oudolla tavalla eteenpäin. Kun näemme että palikat ympärillä löytävät oikean järjestyksen, ne järjestyvät eheämmin myös mielessä. Systeeminen coaching auttaa näkemään kirkkaammin.

David Clutterbuck​​​​​​​

In challenging working environments, resilience is increasingly an essential competence. People, who are resilient, are better able to cope with unexpected change, with setbacks and disappointments, with high stress environments and with periods of excessive workload.

Marjut Alatalo​​​​​​​

Johto halusi uudenlaisen raportin. Raportteja tuottavan tiimin työaika oli täysimittaisesti kiinni nykyisten raporttien teossa. Asiantuntija halusi käydä keskustelua toimeksiannon antaneen esimiehen kanssa siitä, voisiko jotain toimia automatisoida, tai voidaanko jotain jättää tekemättä.

Marjo-Riitta Ristikangas​​​​​​​

Meillä on uskomus, että kun me haluamme jotain hyvää, onnistuu se ilman kipuja ja epäonnistumisia. Kun rakastumme, näemme toisen vain unelmapuolisona täynnä kaikkea kiinnostavaa ja ihanaa.

Vesa Ristikangas​​​​​​​

On helppo todeta, että olen hyvä kuuntelija. Lääketieteellisesti katsottuna korvani ovat kunnossa, kuuloelimeni ovat toimivat. Kuuntelun psykologinen taso sitä vastoin taas tuottaa kuuntelemisesta hyvin kompleksisen kokonaisuuden, josta yksinkertaisuus on kaukana.

Rebecca Ristikangas​​​​​​​

Wоrkіng wіth a соасh іѕ an enlightening life сhаngіng experience. Cоасhіng can аѕѕіѕtѕ уоu in gеttіng аhеаd іn lіfе bу рuttіng kеу components in order, to rеасh your full potential, both іn уоur professional аnd personal lіfе.

Vesa Ristikangas​​​​​​​

Aivotutkija Paul Zak tutkimustiiminsä kanssa päätyi kiinnostavaan tutkimustulokseen: ”Työyhteisöt, joissa työntekijöillä on korkea keskinäinen luottamus, erosivat matalan luottamuksen yhteisöistä monella tavalla: