ch top

Mitä ihmettä fasilitointi tarkoittaa?

Fasilitointi on ryhmän ohjaamista eri menetelmiä hyväksi käyttäen. Fasilitointimenetelmiä ja työkaluja on tuhansia. Aluksi tärkeintä on oppia muutama, joilla lähteä alkuun. Harjoitteleminen on ääritärkeää, fasilitointia ei voi oppia luentoa kuuntelemalla!

Muutos on yksilöllinen kokemusperäinen asia. Meistä kukin käsittää eri asiat eri tavoin, esimerkiksi joko ”business as usual” -asioiksi tai muutokseksi. Väitän, että muutos ei ole muutos, jos se ei herätä tunteita. Tuoreehkona muutoksen muotisanana VUCA (Volatity, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) merkitsee kiihtyviä muutoksia, lisääntyvää kompleksisuutta ja epävarmuutta, muutoksien räjähdysherkkyyttä ja monitulkintaisuutta.

Työn on toisiaan tarvitsevien ihmisten vuorovaikutusta!

Nelisenkymmentä Opetushallituksen esimiestä ja asiantuntijaa on jo käynyt Osaava ja Innostava Fasilitaattori -koulutuksen, parisen kymmentä on jo ilmoittautunut syksylle. Valmentajan näkökulmasta on mielettömän inspiroivaa päästä kouluttamaan näin motivoitunutta ja asiasta innostunutta porukkaa. Opetushallituksen visio “jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa” ja missio “intohimona oppiminen!”, sekä tapa toimia toteutuivat erinomaisesti näiden ryhmien osalta.