ch top

Sertifioimme organisaation sisäisiä vaikuttajia (HR-osaajat & esimiehet) ja ammatticoacheja kehittämiemme arviointityökalujen käyttäjiksi. Valmentavaan ja systeemiseen ajattelu- ja toimintatapaan perustuvat arviointimenetelmämme toimivat tehostaen esimiesten ja johtoryhmien toimintaa. Lisäksi sertifioimme käyttäjiä systeemisen virtuaalicoachingin hyödyntäjiksi tarjoamalla koulutusta ProReal-alustasta. ProRealin kotimaa on Iso-Britannia ja Coaching Housella on oikeudet kouluttaa Suomeen ko. työkalun osaajia.

logo SLP-logo-web CLP esimies
Haluatko tehostaa coaching- ja vaikuttamistyötäsi
systeemisellä virtuaalialustalla?
Haluatko oppia
hyödyntämään johtoryhmien tähtijoukkueanalyysiä:
Systemic Leaderhip Pulse:a?

Haluatko oppia hyödyntämään valmentavan johtamisen
180° arviointityökalua:
Coaching Leadership Pulse:a?