ch top

Kokemuksia Systemic Business Coach, InSys® -koulutuksesta

Kokemuksia
coach-koulutuksesta
>

Koulutus jätti vahvan muistijäljen osallistujiin. Intensiivinen ryhmäkokemus sekä kokemus omien vaikuttamistaitojen keskeneräisyydestä ja toisaalta kehittymismahdollisuudesta muistuttivat osallistujia sitä, miten tärkeää on lähteä saman tien harjoittelemaan saatuja oppeja omassa arjessaan... Lue lisää...

Kehittämisasiantuntija
Henrika Aapro
Evira

Suurin hyöty koulutuksesta on ollut ehdottomasti syvempi ja voimallisempi kuuntelun ja kysymisen taito ja ymmärrys siitä, että vuorovaikutuksessa ei tarvitse aina tehdä ja tapahtua niin paljoa. Olen tullut tietoisemmaksi omasta ajattelustani ja erityisen arvokasta coachingista tekee mielestäni ihmisen potentiaalin & mahdollisuuksien näkeminen. Lue lisää...

HR Manager
Maarit Parkkola
MEREO Vanhusten palvelutaloyhdistys ry

Koulutus vahvisti kokemuksiani vuorovaikutuksen voimasta; toisaalta se tarjosi vanhan vahvistamista, mutta myös yllätyksiä. Läsnäololla ja inhimillisyydellä, hyväksynnällä ja kuuntelemisella voidaan luoda uskomattomia kohtaamisia ja muutoksia, samalla voi yllättää myös itsensä. Lue lisää...

Henkilöstöjohtaja
Elina Heliö
Orion Oyj

Systeeminen Business Coaching koulutus antaa hyvät valmiudet yksilöiden ja ryhmien valmentamiselle. Systeminen ote auttaa ymmärtämään organisaatiossa vaikuttavia muuttujia ja antaa valmiuksia myös onnistuneeseen muutosjohtamiseen. Lue lisää...

Myyntijohtaja
Heli Tuppurainen
VVR

Tämän koulutuksen käytyäni uskon vahvasti valmentavaan esimieheyteen. Isoin muutos minkä olen itsessäni huomannut on se, että tutkin itseäni jatkuvasti. Kysyn itseltäni, että ”olenko valmentava esimies vaiko ratkaisuautomaatti?” Lue lisää...

Osastopäällikkö
Tiina Mäki
Helsingin kaupunki

Suosittelen systeemisyyteen perustuvaa coaching-koulutusta, esim. InSys®-coachingkoulutusta kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita johtamistaitojensa kehittämisestä sekä niille, jotka haluavat toimia coacheina. Tässä koulutuksessa saa hyvän käsityksen coachin työstä. Lue lisää...

Henkilöstöpäällikkö
Milla Suominen
Kekkilä

Parasta koulutuksessa oli aito ja kokonaisvaltainen oppimiskokemus. InSys®-koulutus meni ihon alle ja henkilökohtaiseksi, joka syntyi omien kehittämisalueitten ja vahvuuksien tunnistamisesta ja syväluotaavasta itseanalyysista. Lue lisää...

HR Business Partner
Sari Jokela
Nordea

Sain InSys®-coachkoulutuksesta konkreettisia ja hyödyllisiä työkaluja coachina toimimiseen. Opin coachingin mahdollisuuksista tukea yksilöitä mutta myös yhteisöjen menestystä. Lue lisää...

Utvecklingskoordinator
Ann-Louise Strengell
Optima

Olin jo pitkään etsinyt koulutusta, jossa voisin vahvistaa omaa arvopohjaani ja joka sopisi omille arvoilleni. Löydettyäni Coaching Housen InSys®-koulutuksen tiesin löytäneeni sen oikean juuri minulle. Lue lisää...

Yhtymäjohtaja
Juha Heino
Fshky

InSys®-koulutus oli pysähdyttävä kokemus. Olen urallani työskennellyt paljon ryhmissä ja toiminut aikuiskouluttajan, mutta Coaching Housen kouluttajien käyttämät työtavat olivat uusia ja minulle osittain myös vaikeita. Lue lisää...

Henkilöstöjohtaja
Maarit Hildén
Evira

Osallistuminen InSys®-koulutukseen oli erittäin voimaannuttava kokemus. Se aikaansai itsessäni välittömästi uudenlaisen tavan hahmottaa ympäristöä ja vahvisti näkemystäni kokonaisuuden ja sen osien vuorovaikutussuhteiden ymmärtämisen tärkeydestä. Lue lisää...

Kehityskonsultti
Minna Korja
Jollas Instituutti

Sain hyvän perusymmärryksen ja erinomaiset taidot coachingista ja sen käyttömahdollisuuksista organisaation erilaisiin tarpeisiin. Lue lisää...

Maajohtaja
Anu Parviainen
Cision Finland Oy

Olen määrätietoinen johtaja ja halusin lähteä kehittämään itseäni ja tapaani johtaa omia joukkojani. Lue lisää...

Executive Search & Selection Consultant
Marko Rossi
Marko Rossi Consulting

Koin InSys®-koulutuksen hyvänä itseni kehittämismenetelmänä. Siinä yhdistyi ammatillinen metodiosaaminen ja itsensä kehittämisen tekniikoita. Lue lisää...

Kokemuksia Valmentava esimies -koulutuksesta

Snellmanin
Lihanjalostus Oy

Valitsimme Coaching Housen Valmentava esimies-valmennuksen, koska halusimme löytää parannettavaa työviihtyvyyteen sekä tiimin yhteispelin toimintaan. Koimme myös, että kaipasimme apua haastavien keskustelujen käymiseen sekä rakentavan palautteen antamiseen. Lue lisää...

Medical Manager
Martina Serlachius
AbbVie Oy

Koulutuksen myötä minulle kasvoi ”sisäinen pakko” lähteä toimimaan valmentavasti ja jatkaa uusien taitojen harjoittelua. Valmennuksen myötä sain uskallusta kokeilla uutta ajattelutapaa myös käytännössä. Lue lisää...

Kokemuksia Systeeminen organisaatiofasilitaattori, FasSys© -koulutuksesta

Luova johtaja, yrittäjä
Minna Lehmusjoki
Forum Nexi

Olen voinut kohottautua taitavassa ohjauksessa niin ammatillisesti, ajatuksellisesti kuin toiminnallisesti aivan uudelle tasolle, eikä työnäkyni muutosten fasilitoijana ole vielä koskaan ollut yhtäaikaisesti näin kirkas ja sumea. Tästä sisäisestä jännitteestäni ammennan vielä pitkään. Lue lisää...

Senior Coach & Trainer
Jarkko Kailanto
Reaktor

Yleensä minulle koulutuksen hyvyyttä kuvaa kuinka paljon saan muistiinpanoja. Nyt niitä tuli 9 sivua, joka on tosi paljon. Selvästi paljon hyviä käytäntöön vietäviä juttuja – ja uusia juttuja! Olen jopa positiivisesti yllättynyt, eli hyvä sisältö. Hyviä juttuja olivat käytännön esimerkkien jakaminen, kilpailevat sitoumukset, reflektion lisääminen, omat vs. ohjelman tavoitteet, mielen taidot sekä neljä järjestelmää ja oma bias.

Project manager
Markus Salonen
Helsingin kaupunki

Aihe huippukiinnostava, tärkeää asiaa ja hyvin vedetty päivä! Luksusta, kun näin pieni ryhmä. Onnistuneet reflektiorakenteet.

Kokemuksia Systeeminen mentorcoaching© -koulutuksesta

Head of training business
Marjut Alatalo
Zeeland Family

Sain ohjelmasta erittäin hyvää, kehittävää ja suoraa palautetta, joka auttaa minua reflektoimaan itseäni coachina entistä tehokkaammin. Ryhmässä oli myös hyvä jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea. Lue lisää...

Seniorkonsultti
Jarmo Ristola
Helsingin kaupunki, Oiva-akatemia

Erittäin hyvää ohjelmassa oli mahdollisuus harjoitella coachingia ryhmässä ja analysoida yhdessä, mitä voisi itse tehdä paremmin. Yhdessä harjoittelu vahvisti omaa tietoisuutta coachina toimimisesta ja selkeytti omia toimintatapoja. Lue lisää...

HR Consultant
Outi Olkkola
KPMG Oy Ab

Olen hyvin tyytyväinen mentorcoachingprosessiini Coaching House Oy:llä. Koin sen itselleni erittäin hyödyllisenä. Tulin nähdyksi ja potentiaalini vahvistui. Lue lisää...

Maajohtaja
Anu Parviainen
Cision Finland Oy

Systeeminen mentorcoaching oli hyvä tapa palauttaa mieleen ja lisätä coachingin perustaitoja sekä vahvistua coaching-toiminnassa. Lue lisää...

Kokemuksia Systemic Business Skills, SkilSys© -koulutuksesta

Henkilöstöjohtaja
Kirsi Matero
Lassila & Tikanoja

SkilSys©-koulutus antoi hyviä työkaluja organisaation lainalaisuuksien ymmärtämiseen. Keskustelut ja käytännön harjoitukset olivat parhaita.

Senior HR-konsultti

SkilSys©-koulutus antoi käytännöllisiä välineitä kouluttamiseen sekä pidempikestoisiin toiminnallisiin valmennuksiin. Sain myös lisää työkaluja haasteellisten tilanteiden purkuun asiakasorganisaatiossa.

Kokemuksia ProReal©-koulutuksesta

Osastopäällikkö
Tiina Mäki
Helsingin kaupunki

Koulutuksessa saamani kokemuksen perusteella ProReal-työkalu antaa luontevasti mahdollisuuden palata aikaisempaan coaching-tapaamiseen. Lue lisää...

Kokemuksia Systemic Teacher Coach© -koulutuksesta

Yliopettaja
Kimmo Mäki
Haaga-Helia amk

Systemic Teacher Coach® -koulutuksessa parasta oli ehdottomasti se, että valmentajat vetivät yhteistä oppimisprosessia opettamansa taustafilosofian mukaisesti. Arkeen sovellettavia työkaluja ensin esiteltiin, sen jälkeen päästiin niitä yhdessä testaamaan ja kokemaan. Lopuksi vielä reflektoitiin ja luotiin yhteisesti erilaisia sovellusmahdollisuuksia. Lue lisää...