ch top

Coachingin työohjauksessa coach tuo kokemuksiaan, haasteitaan ja omia pohdintojaan työnohjaajalleen käydäkseen reflektiivistä keskustelua tämän kanssa. Yhteisen oppimisprosessin tavoitteena on ohjattavan (coachin) ja hänen asiakkaansa kehittyminen.

Tarjoamme systeemistä coaching-työnohjausta koulutetun työnohjaajan toteuttamana. Systeemisen työnohjauksen työtapa keskittyy coachin oppimiseen ja kasvamiseen coach-ammattilaisena. Systeeminen työohjaaja auttaa ohjattavaansa tutkimaan työtapojaan ja tiedostamaan työhön liittyviä ajatuksia, asenteita ja tunteita.

Systeemisen coaching-työnohjauksen hyödyt coach-ammattilaiselle

  • Auttaa löytämään uusia näkökulmia työtehtävien hoitamiseen
  • Löytää ratkaisuja haasteisiin ja ongelmiinsa
  • Keventää työn aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta
  • Lisää coachin innostusta ja rentoutta toimia ammattilaisena
  • Lisää uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia

Kouluttaja

Systeeminen coach-työnohjaajamme on Marjo-Riitta Ristikangas (PCC). Hän on sosiaali- ja organisaatiopsykologi sekä yksi coachingin suomalaisista pioneereista. Hän kouluttaa Suomeen systeemisiä ammatticoacheja ja on aktiivi alan yhdistyskentässä. Hän on toiminut sekä Suomen Coaching -yhdistyksen että ICF-Finlandin hallituksessa vastuunaan coachingin eettisyys. Lisäksi hän vastaa nykyään Suomen coachingin ja mentoroinnin eettisestä toimikunnasta.

Marjo-Riitta on välittömästi kärryillä tilanteesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Hän on myös uskomattoman tavoitteellinen. Samalla hän on haastava, tilaa antava ja turvallinen.

mrr mini

Marjo-Riitta Ristikangas

 

Kysy lisää yksilö- ja ryhmämuotoisesta työnohjauksestamme täältä.