INNOSTAVA FASILITAATTORI®

Innostava fasilitaattori on systeemisen fasilitoinnin peruskoulutus, joka vahvistaa itseluottamusta ja antaa helposti sovellettavia välineitä energisoivalle ja tavoitteelliselle fasilitoinnille. Hahmotat fasilitoinnin ja osallistamisen kaaren sekä oman roolisi sen eri vaiheissa. Vahvistat itseluottamustasi ryhmän ajattelun aktivoijana ja yhteisen ymmärryksen synnyttäjänä organisaatioiden arjessa. Koulutuksen työkaluilla herätät osallistujien uteliaisuuden käsiteltävää asiaa kohtaan ja houkuttelet heidät yhteiseen työskentelyyn.

Hyödyt:

 • Opit soveltamaan erilaisia menetelmiä
  • ihmisten osallistamiseen
  • yhteisölliseen tiedontuotantoon
  • yhteiskehittelyyn
  • kokemusten jakamiseen.
 • Kehität osallistujien yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Saat energisoivan foorumin omalle kasvullesi.

Toteutamme ohjelmia avoimina koulutuksina ja yrityskohtaisina koulutuksina. Jos haluat osallistua avoimeen ohjelmaan, ota yhteyttä. Ilmoitamme sinulle, kun ryhmässä on riittävästi osallistujia.

Valmennuksen rakenne

Päivä 1:
Fasilitoinnin peruspilarit

 • Systeemisen fasilitoinnin tavoite ja fasilitoinnin kehä
 • Ryhmän lainalaisuudet ja ryhmän ohjaaminen
 • Fasilitaattorin roolit

Yhteisöllinen tiedontuotanto

 • Palapeli: teoria-alustus ja harjoittelu
 • World Café: työtavan esittely
 • Yhteinen ideointi: menetelmien sovellusalueet

Reflektointi & välitehtävät

Päivä 2:

 • Välitehtävien satoa

Yhteiskehittely

 • Dynaaminen fasilitointi: teoria-alustus ja harjoittelua
 • Open Space: työtavan esittely

Kokemusten jakaminen & polttavat kysymykset

 • Arvostava intouttaminen: teoria-alustus ja harjoittelua
 • Kokemusten kalastelu & neljä kysymystä: työtapojen esittely

Valmennuksen päätös

Ennakko- ja sovellustehtävät

Oppimista tukevat tehtävät vahvistavat osallistujan fasilitaattori-identiteettiä, osaamisen kehittymistä ja uuden kulttuurin rakentumista.

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävä ohjaa tarkentamaan omia keskeisiä oppimistarpeita ja virittää osallistujat valmennukseen:

 • Kokemus onnistuneesta fasilitoinnista joko fasilitaattorina tai ryhmän osallistujana. Miten onnistuminen näkyi? Mitkä teot mahdollistivat onnistumisen?
 • Vahvuutesi fasilitaattorina. Mitkä ovat sinun 1–3 erityisvahvuuttasi fasilitoinnissa?
 • Odotukset ja tarpeet tulevalle valmennukselle. Mitä haluat oppia, missä haluat kehittyä? Mihin tilanteisiin tarvitset fasilitointitaitoja? Ole mahdollisimman konkreettinen.
 • Tapaa sparrausparisi kanssa. Jakakaa vastauksenne ja tarkentakaa niitä yhdessä.

Sovellustehtävät

Sovellustehtävät tehdään osin yksin, osin sparrausparin kanssa.

 • Välitehtävät kytketään käsiteltyihin aiheisiin ja osallistujien arkityöhön. Pääidea on yksinkertainen: Kokeile valitsemaasi työtapaa käytännössä.
 • Sparrauspari on mukana havainnoijana ja auttaa fasilitaattoria reflektoimaan koettua palautteen pohjalta. Fokus on toisen tukemisessa ja oman tavoitteen saavuttamisessa.

Ilmoittautuminen


Innostava fasilitaattori, 15.2.2018-5.4.2018Innostava fasilitaattori II, 6.8.2018-3.9.2018
Sähköpostin liitteenä (pdf)Paperilaskunae-laskuna

Voit maksaa koulutuksen myös 1-12 kuukauden korottamassa erässä.

Saat ilmoittautumisesi jälkeen vahvistuksen sähköpostiisi sekä laskun ilmoittautumismaksusta. Maksettuasi tämän vahvistat mukanaolosi ohjelmassa. Tutustu peruutusehtoihin täältä.

Huom! Osallistumalla koulutukseen pääset mukaan myös jatkuvaa oppimista edistävään alumnitoimintaamme.

Kaikki koulutukset pidetään Coaching Housen omissa tiloissa, Linnoitustie 4 A, Violin-talo, 02600 Espoo.