SYSTEMIC BUSINESS COACH, INSYS®

Organisaatioissa koetaan usein voimattomuutta muutosten keskellä. Toimintaympäristön muutosvauhti on kasvanut hallitsemattomaksi, eikä tulevan ennakointi toimi. Organisaatiossa oleva kehittämisenergia pysähtyy. Voimavarat kuluvat arkirutiineihin, eikä työstä innostuta.

Systeemisessä ajattelussa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Yksiköt, tiimit ja yksilöt, ovat kytköksissä toistensa kanssa. Onnistuminen edellyttää riippuvuussuhteiden tunnistamista. Vuorovaikutustaidot korostuvat.

Tule oppimaan uusia käsitteitä ja toimintamalleja uudistumisen ja mukautumisen tueksi.

Systeeminen Business Coach® -koulutus antaa hyvät eväät yksilöiden valmentamiselle. Systeeminen ote auttaa ymmärtämään organisaatiossa vaikuttavia muuttujia, helpottaa arjen haasteiden käsittelyä sekä antaa valmiuksia onnistuneeseen muutosjohtamiseen kehittäen vuorovaikutus- ja yksilöjohtamisen taitoja.

Koulutus soveltuu niin organisaatioiden sisäisille kehittäjille, HR:lle, asiantuntijoille kuin esimiehillekin, jotka haluavat oppia tehokkaita vaikuttamisen ja valmentamisen keinoja.

Koulutuksesta hyötyvät myös kaikki coachingista kiinnostuneet, koska coaching-taidot eivät ole toimiala- tai tehtäväsidonnaisia.

Systeeminen business coach elää muutoksen mukana ja vapauttaa yksilöiden energian tavoitteelliseen tekemiseen!

Tätä opit koulutuksessa

 • Harjoittelet käytännössä erilaisia työkaluja, mm. GROW, PILARI, ITU ja kulttuuridynamo.
 • Saat lisää rohkeutta, itsevarmuutta ja taitoa tarttua haastaviinkin tilanteisiin.
 • Pysähdyt miettimään ihmisten erilaisuutta ja sen vaikutusta oppimiseen, tiimityöhön tai johtamiseen.
 • Koet myönteisen ja kriittisen palautteen voiman.
 • Oivallat mukavuus- ja venymisalueen vaikutuksen kehittymisen edellytyksenä.
 • Opit ajattelun aktivoimisen ja sitouttamisen jalon taidon, johon kuuluvat mm.
  • Kysymisen rohkeus
  • Kuuntelun viisaus
  • Haastamisen eri muodot
  • Palautetaitojen soveltaminen sekä itsereflektiokyky
Opin ymmärtämään, mikä saa meidät tekemään asioita ja päätöksiä omassa elämässämme. Mitä tukea ja apua tarvitsemme tällä matkalla. Ihminen on systeeminen kokonaisuus, joka vaikuttaa ja johon vaikutetaan.
Maarit Parkkola HR Manager Esperi
image description

Koulutuksen rakenne ja teemat

image description

Osallistujien mielestä parasta oli

 • Avartavat ja innostavat harjoitteet.
 • Ryhmän yhteiset keskustelut olivat loistavia!
 • Itsensä likoon laittaminen ja myös omien ennakkoluulojen bongaaminen.
 • Käytännön työkaluja ja tavoitteellisuutta omaan työhön ja valmentamiseen.

InSys® on kansainvälinen koulutus, jossa yhdistyvät ryhmätoiminnan pioneeri Jacob Levi Morenon ajatukset osallistavasta toiminnallisuudesta ja systeemisyyden tuoreimmat tutkimustulokset prof. Peter Hawkinsilta ja prof. David Clutterbuckilta sekä psykologi John Whittingtonilta.

InSys®-ohjelmassa pääset osalliseksi huippuosaajien organisaatio- ja liike-elämän coachingin kokemuksesta ja tietotaidosta sekä modernista teknologiasta, jota hyödynnetään systeemisessä virtuaalicoachingissa.
Katso InSys-koulutuksen esittelyvideo »

Tähtäätkö ammatticoachiksi?

InSys on ICF:n hyväksymä ACSTH-koulutus, jossa on 80 h akkreditoitua koulutusta:

 • Lähiopetusta 8 päivää, joka jakautuu 4 x 2 päivän jaksoihin sekä näiden välissä toteutettaviin virtuaalivalmennuksiin (3 x 2 h)
 • Vertaiscoachingia 15 h
 • Asiakascoachingia 10 h
 • Pienryhmätyöskentelyä 3 h
 • Itsenäistä opiskelua 10 h
 • Oppimispäiväkirjan pitämistä
 • Virtuaaliopiskelua Moodle e-oppimisympäristössä
 • Virtuaalicoachingia ProReal-työkalulla
 • Pienryhmässä toteutettava coaching-studio-harjoitus

Tutustu ICF:n määrittelemiin ACC-sertifiointikriteereihin täältä.

InSys®-kouluttajina ovat Coaching Housen kokeneet ammattilaiset. Kansainvälistä väriä koulutustiimiin tuo professori David Clutterbuck, joka on maailmanlaajuisesti tunnustettu ylimmän johdon coach ja yksi Euroopan merkittävimpiä HR –vaikuttajia. Tutustu tiimiimme!

Ilmoittautuminen

InSys XIII, 13.3.2018-7.9.2018InSys XIV, 24.9.2018-26.3.2019
Sähköpostin liitteenä (pdf)Paperilaskunae-laskuna

Voit maksaa koulutuksen myös 1-12 kuukauden korottamassa erässä.

Saat ilmoittautumisesi jälkeen vahvistuksen sähköpostiisi sekä laskun ilmoittautumismaksusta. Maksettuasi tämän vahvistat mukanaolosi ohjelmassa. Tutustu peruutusehtoihin täältä.

Huom! Osallistumalla koulutukseen pääset mukaan myös jatkuvaa oppimista edistävään alumnitoimintaamme.

Kaikki koulutukset pidetään Coaching Housen omissa tiloissa, Linnoitustie 4 A, Violin-talo, 02600 Espoo.