SYSTEMIC TEAM COACH©, TEAMSYS

TeamSys©-koulutus on suunnattu tiimien valmentamisesta kiinnostuneille ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan valmentajina. Systeeminen tiimicoach saa tiimin toimimaan yhteiseen suuntaan muutosten ja epävarmuuden keskellä. Hänellä on myös käytössään tehokkaita välineitä tiimin sisäisen vuorovaikutuksen kehittämiseen ja tiimissä syntyvien jännitteiden purkamiseen.

Koulutus tarjoaa organisaation sisäisille kehittäjille, esimiehille ja ammatticoacheille tuoreita ajattelumalleja ja konkreettisia työkaluja tiimien kehittämiseen.

Systeeminen tiimicoach vapauttaa tiimeissä olevan energian yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Koulutuksen kuvaus

TeamSys©-koulutuksessa syvennytään tiimien valmentamisen käytäntöihin tutustuen tiimivalmentajan kolmeen keskeiseen positioon: suunnannäyttäjään, yhteistyönrakentajaan ja mahdollistajaan. Koulutuksessa testataan jokaiseen positioon liittyviä malleja ja menetelmiä ryhmän kanssa. Oppimisen perustana käytetään aitoja tiimitilanteita, joita tutkitaan koulutuksessa systeemisten menetelmien avulla.

Koulutuksessa yhdistetään käytännössä koetellut menetelmät viimeisimpään ymmärrykseen ryhmädynamiikasta, tavoitteellisesta coaching-otteesta ja kokonaisvaltaisesta systeemiajattelusta. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on taito suunnitella ja toteuttaa omassa tai asiakkaan tiimissä vaikuttavan oppimisprosessin.

TeamSys-koulutuksen laajuus on 2+1+1+1 päivää. Näiden lisäksi koulutukseen kuuluu 45 minuutin webinaari, joka pidetään kolmannen ja neljännen moduulin välissä.

TeamSys-koulutuksen taustalla vaikuttaa yhteistyökumppanimme John Leary-Joycen ajattelu tiimien valmentamisesta. Yhteistyön tuloksena olemme määritelleet suuntaviivoja sille, mistä tiimien valmentamisessa on kylse. TeamSys-koulutus näyttää suuntaa tiimien coachaamisen ja valmentamisen käytännöistä tulevaisuudessa. Suosittelemme, että sinulla on perustiedot valmentamisesta hallussa. Koulutus ei kuitenkaan edellytä aikaisempaa coachingkoulutusta.

Koulutuksen anti

  • Opit soveltamaan systeemisiä työkaluja tiimin arkitilanteisiin
  • Saat rohkeutta ja välineitä kohdata tiimeissä olevia haasteellisia tilanteita
  • Lisäät ymmärrystäsi tiimien dynamiikasta
  • Osaat ohjata tiimeissä olevan energian yhteiseen suuntaan
  • Olet mukana luomassa Suomeen tiimivalmentamisen ammattilaisia.

Ilmoittautuminen

Systemic Team Coach, 20.9.2018-16.1.2019
Sähköpostin liitteenä (pdf)Paperilaskunae-laskuna

Voit maksaa koulutuksen myös 1-12 kuukauden korottamassa erässä.

Saat ilmoittautumisesi jälkeen vahvistuksen sähköpostiisi sekä laskun ilmoittautumismaksusta. Maksettuasi tämän vahvistat mukanaolosi ohjelmassa. Tutustu peruutusehtoihin täältä.

Huom! Osallistumalla koulutukseen pääset mukaan myös jatkuvaa oppimista edistävään alumnitoimintaamme.

Kaikki koulutukset pidetään Coaching Housen omissa tiloissa, Linnoitustie 4 A, Violin-talo, 02600 Espoo.