Missä tilanteessa tarvitsen fasilitointitaitoja?

Marjut Alatalo​​​​​​​

Kuulen päivittäin eritasoista tuskaa siitä, kun viesti ei mene halutulla tavalla läpi organisaatioissa. Tyypillisenä muutos -ja esimiesviestinnän perussääntönä tuntuu olevan toisto: ”Kun sanon 100 kertaa saman asian, niin vasta sitten se menee perille.” Mitä jos väitänkin, että onnistuneessa muutos- ja esimiesviestinnässä kaivataankin ennen kaikkea yhteistä ajattelua, siis kaikkien osallisten kesken – ei vaan johtoportaassa.

Mahdollisuus vaikuttaa sitouttaa

Ihmisillä on tarve osallistua työhönsä liittyviin keskusteluihin ja kehittämiseen, koska mukana olo ja tunne siitä, että voi vaikuttaa, luo arvostuksen ja hallinnan tunnetta, sekä turvallisuuden tunnetta. Nämä tunteet perustuvat kuulluksi tulemisen tunteeseen, joka lisää luottamusta sekä avoimeen pohdintaan, missä erilaiset näkökannat punnitaan yhdessä.

Johtaminen on arkisia tekoja ja puheita

Osallisuuden tunnetta, luottamusta ja avoimuutta lisätään helposti kysymysten ja kuuntelun avulla. Mutta myös varmistamalla yhteistä aikaa ja tilaa yhteiselle puheelle, tunteille sekä tulkintojen näkyväksi tekemiselle. Tätä varten tarvitset fasilitointitaitoja. Omia fasilitointi, eli osallistamisen taitoja, voi ja kannattaa kehittää.

Mitä fasilitointi on?

Fasilitoinnilla tarkoitetaan ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitointi sanan alkuperä on latinankielen sanassa ’facilis’, joka tarkoittaa helppoa. Fasilitointia voi yksinkertaisesti ajatella asioiden eteenpäin viemisen helpottamisena tai sujuvoittamisena.

Fasilitointitaitoja voi hyödyntää kaikissa ryhmätilanteissa hyväkseen – niin pienissä kuin isoissakin ryhmissä. Esimerkiksi:

  • palavereissa ja kokouksissa,
  • kehitystyössä ja työpajoissa,
  • projekteissa,
  • koulutuksissa ja valmennuksissa,
  • muutos- ja esimiesviestinnässä,
  • tiimin tavoitekeskusteluissa, jne.

Fasilitoinnin kaksi koulukuntaa

Fasilitoinnissa on kaksi erilaista koulukuntaa: systemaattinen ja systeeminen. Systemaattinen on perinteistä fasilitointia, jossa fasilitaattori pyrkii olemaan täysin ulkopuolinen prosessin ohjaaja. Systemaattisen koulukunnan fasilitoinnin tavoitteena on aina tuotos, joka sitten jalkautetaan jotenkin organisaatioon.

Systeeminen fasilitointi on tavoiteorientoitunutta työskentelyä, jossa huomioidaan ympäristön faktat ja osallistujien olemassa olevat motivaatiorakenteet. Vaikka systeeminen fasilitaattori on tavoiteorientoitunut, hän tiedostaa ryhmän kompleksisuuden, hyväksyy epävarmuuden ja varautuu toimimaan sen mukaan. Systeemisen fasilitaattorin tärkein tehtävä on rakentaa ryhmän kyvykkyyttä mm. tekemällä näkymäksi merkityksiä, arvostusta ja luoda rikastavaa vuorovaikutusta, jotta tavoitteet saavutetaan. Muutos alkaa tapahtumaan siis saman tien!

Me Coaching Housessa luotamme systeemisen fasilitoinnin voimaan.

Kehitä systeemisiä fasilitointitaitojasi, jos haluat

  • Innostavampia palavereja
  • Energiaa ja vastuunottoa tiimiin
  • Vauhtia kehitykseen tai muutokseen

Lue lisää systeemisestä fasilitoinnista tästä!

Executive coach & trainer
Marjut Alatalo, Coaching House Oy

 

 

Lue lisää aiheesta
Victoria Ristikangas​​​​​​​

Fasilitointi on ryhmän ohjaamista eri menetelmiä hyväksi käyttäen. Fasilitointimenetelmiä ja työkaluja on tuhansia. Aluksi tärkeintä on oppia muutama, joilla lähteä alkuun. Harjoitteleminen on ääritärkeää, fasilitointia ei voi oppia luentoa kuuntelemalla!

Leni Grünbaum​​​​​​​

Organisaation kyky uusiutua ja saada aikaan tavoiteltuja tuloksia riippuu pitkälti sen kyvystä oppia ja kehittyä. Kykyä tarvitaan erityisesti mutkikkaissa tilanteissa ja viheliäisten ongelmien parissa, jotka helposti lamaannuttavat ja jumittavat organisaation toimintaa.

Lataa laadukkaita materiaaleja
 

Viisikymmentä tapaa fasilitoida auditorioissa

Monet tilat asettavat fasilitoinnille rajoitteita, ainakin fasilitaattorin ajatuksissa. Kaikissa tiloissa voi kuitenkin sovellettuna käyttää lukuisia aktivoivia ja hyvin toimivia fasilitointimenetelmiä.

Olemme koonneet oheiseen luetteloon 50 vinkkiä fasilitaattoreille pika-avuksi.

Lataa luettelo tueksesi, kokeile luovasti ja kerro meille kokemuksistasi ja lisävinkeistäsi.

Lataa näyte
 

VALMENTAVA ESIMIES – MARJO-RIITTA RISTIKANGAS, LENI GRUNBAUM

Huippuvalmentajiemme kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä. Mitä inhimillisempi ja tavallisempi esimies uskaltaa olla, sitä enemmän hän saa osakseen arvostusta. Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla yli-ihminen, vaan ajatteluaan kehittävä, vuorovaikutustaitojaan harjoittava ja tunteitaan hyödyntävä johtamisen ammattilainen. Valmentava esimies innostaa ja innostuu yhdessä johdettaviensa kanssa.

Suurin hyöty koulutuksesta on ollut ehdottomasti syvempi ja voimallisempi kuuntelun ja kysymisen taito ja ymmärrys siitä, että vuorovaikutuksessa ei tarvitse aina tehdä ja tapahtua niin paljoa.

Henrika Aapro
Kehittämisasiantuntija, Evira

Lataa näyte
Tutustu kotimaisiin ja ulkomaalaisiin huippukouluttajiimme
Executive Mentor & Trainer Tutustu
Executive Coach & Trainer Tutustu
Managing Director, Executive Coach & Trainer Tutustu
EXECUTIVE COACH & TRAINER Tutustu