AJANKOHTAISTA OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN
OMIA TAITOJA KOHTI PAREMPAA ARKEA

Kouluttajamme ja valmentajamme seuraavat jatkuvasti alan kehitystä ja tutkimusta, kehittävät uusia menetelmiä ja vahvistavat systeemisen valmentamisen ja fasilitoinnin sekä yritysvalmennuksen hyödyntämistä eri alojen yrityksissä.

Anna Lönnroth​​​​​​​

Uuden alun edessä innostuminen on luontaista. Lähes yhtä varmaa on myös se, että innostuminen lopahtaa ja aikomukset jäävät sanahelinäksi. Siksi näin vuoden alussa media on pullollaan uuden vuoden lupauksia, mutta samalla pettymys jo kolkuttaakin oven takana.

Marjut Alatalo​​​​​​​

Odotukset esimiestyötä ja esimiehen kyvykkyyttä kohtaan ovat välillä kohtuuttomat. Esimiehen pitää osata olla erinomainen asiantuntija, hyvä ihmisten johtaja, kehittäjä, konfliktien ratkoja, talousihme, dokumentoija, ideoija, suunnannäyttäjä, tuloksentekijä, visionääri ja ennustaja.

Anna Lönnroth​​​​​​​

Olin järjestämässä Suomen ensimmäistä kansainvälistä oppimistapahtumaa, Dare to Learniä. Tunnelma tilaisuudessa oli innostunut ja positiivinen, mutta myös intensiivinen ja hektinen – ainakin näin järjestäjän näkökulmasta. Yhtäkkiä huomasin yleisön joukossa Twitter-kontaktini, joka on vaikuttanut suuresti ajatteluuni johtajuudesta.

Victoria Ristikangas​​​​​​​

Haluatko onnellisen elämän? Haluatko, että ensi vuosi on parempi kuin edelliset? Tarvitsetko jotain elämääsi, jotta voisit olla parempi ihminen itsellesi ja lähimmäisillesi? Jos vastaat joihinkin kyllä, niin tarjoamme sinulle 23 voimallista kysymyskokonaisuutta, jotka sinun olisi kysyttävä itseltäsi näin uuden vuoden kynnyksellä.

Marjut Alatalo​​​​​​​

Muutos on yksilöllinen kokemusperäinen asia. Meistä kukin käsittää eri asiat eri tavoin, esimerkiksi joko ”business as usual” -asioiksi tai muutokseksi. Väitän, että muutos ei ole muutos, jos se ei herätä tunteita.

Leni Grünbaum​​​​​​​

Tilanteen ja ongelmavyyhdin näkeminen ihan kirjaimellisesti auttaa usein oudolla tavalla eteenpäin. Kun näemme että palikat ympärillä löytävät oikean järjestyksen, ne järjestyvät eheämmin myös mielessä. Systeeminen coaching auttaa näkemään kirkkaammin.

Coaching House​​​​​​​

Coaching Housen toimitusjohtaja ja coach-kouluttaja Vesa Ristikangas on valittu osallistumaan kansainvälisen coaching-yhdistyksen ICF:n assessorikoulutukseen. Assessorikoulutus toteutetaan loppukevään ja alkusyksyn 2017 aikana.

David Clutterbuck​​​​​​​

In challenging working environments, resilience is increasingly an essential competence. People, who are resilient, are better able to cope with unexpected change, with setbacks and disappointments, with high stress environments and with periods of excessive workload.

Rebecca Ristikangas​​​​​​​

Wоrkіng wіth a соасh іѕ an enlightening life сhаngіng experience. Cоасhіng can аѕѕіѕtѕ уоu in gеttіng аhеаd іn lіfе bу рuttіng kеу components in order, to rеасh your full potential, both іn уоur professional аnd personal lіfе.

Marja Viluksela​​​​​​​

Pekka toimii johtajana IT-firmassa. Hän on havahtunut siihen, että esimies- ja johtajatyössä on paljon kehittämistarpeita. Jotain pitäisi tehdä, mutta mistä aloittaa? Jollekin kurssille? Tiimin yhteinen kehittämispäivä? Sisäinen kehittämishanke…? Kaikki vaihtoehdot tuntuvat jo vähintään kertaalleen koetelluilta.

Carola Lindholm-Gerlin​​​​​​​

Fredric Laloux, författare till Reinventing Organizations, tar oss med i en spännande berättelse om organisationsutveckling där han delar in historien i fyra delar och visar på den komplexa organisation som nu håller på växer fram.

Maarit Hildén​​​​​​​

Epävarmuus, sattumat ja riskit kuuluvat ihmisenä olemisen arkeen, mutta mikä on meidän visiomme omasta toivottavasta tulevaisuudestamme? Pysähdymmekö sitä kokonaisvaltaisesti pohtimaan, tunnistammeko omat arvomme ja etenemmekö niiden suuntaan?