Tutustu asiakkaisiimme ja kysy ratkaisua oman arkesi parantamiseen

Asiakastarinoita

Coaching

Businesscoachingin perustaidot-koulutuksesta sain ennenkaikkea rohkeutta hyödyntää valmentavaa otetta omaan arkeeni. Lisäksi sain ohjelman kautta välineitä kehittää koko talomme esimiestyötä, joka on keskeisellä sijalla omassa HR työssäni.
Heidi Räsänen HR-johtaja Plan International
image description
Lue lisää
Systemic Business Coach® -koulutuksessa kasvoin enemmän sellaiseksi, jota parhaimmillani olen. Sain uusia ajattelutapoja ja samalla koulutus paransi suuresti myös itsetuntoani. Opin tukemaan kollegoitani ja uskomaan heihin, niin, että he itse löytävät parhaimman ratkaisun tilanteisiin.
Ann-Louise Strengell Kehityskoordinaattori Optima
image description
Lue lisää
Systemic Business Coach® -koulutus oli minulle ammatillisesti merkittävä kokemus. Tietoisuus vahvasta vaikuttamisesta ja sen eri keinoista sekä vuorovaikutuksen voimasta syvenivät. Konkreettisesti sain uusia työkaluja ja uutta intoa omaan työhöni.
Kaija-Leena Jutila Työnohjaaja Avitan
image description
Lue lisää
”Systemic Business Coach® -koulutuksessa vaikuttavinta oli ehdottomasti konkreettiset coaching-harjoittelut päivien aikana. Teoria vietiin heti käytäntöön ja päästin kokeilemaan monipuolisesti erilaisia menetelmiä.”
Milla Alho Head of Sales BiiSafe Oy
image description
Lue lisää
Systeeminen mentorcoaching© -koulutus oli antoisa ja mieltä avartava kokemus. Koulutuksen ansiosta omat kehitysalueeni selkiytyivät entisestään ja reflektoinnin kautta kaikki osallistujat oppivat toisiltaan. Koulutuksessa ei pysytelty vain omien vahvuuksien äärellä, vaan osallistujia todella haastettiin. Se oli herättelevää. Rohkeus kasvoi kaikella tavalla.
Pauliina Hallama Trainer & Coach Growthroom
image description
Lue lisää
Systemic Team Coach® -koulutuksen myötä luottamus omaan osaamiseen on tällä hetkellä ihan toisella tasolla kuin aikaisemmin. Kiitos erinomaisille kouluttajille, jotka haastoivat meidät löytämään olennaisen ja samalla saimme myönteistä palautetta omista vahvuuksistamme!
Systemic Team Coach-koulutuksen osallistuja
image description
Lue lisää

Fasilitointi

Sekä Innostava fasilitaattori että Fasilitoinnin velho-koulutuksen käyneen Susannan mielestä fasilitointitaitoja oppimalla ja niitä hyödyntämällä tylsästäkin virka-asiasta voi tulla mielenkiinoinen. Lisäksi ryhmän osallistamisen avulla ryhmän toiminta tehostuu ja tekemisestä tulee mielekkäämpää.
Susanna Kärki Opetushallitus
image description
Lue lisää
Fasilitoinnin velho-koulutuksen osallistuja Tuomas näkee, että fasilitointitaidot ja eri ryhmän innostamisen taidot ja osallistamismenetelmät ovat erityisen tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Fasilitointi on nimenomaan semmonen taiteenlaji mitä automaatio ja robotiikka ei tule korvaamaan.
Tuomas Mämmi Tutor Elisa Oyj
image description
Lue lisää
Innostava fasilitaattori-koulutuksen käynyt Hanna piti erityisesti siitä, että koulutuksessa tuli paljon myös positiivista kommentointia. Faktoihin kirjattiin muun muassa, että tiimin yhteistyö toimii hyvin ja heillä on vahva halu auttaa toisiaan. Myös ratkaisuihin saatiin hyviä oivalluksia, joista osan pystyy ottamaan käyttöön melko pienellä panostuksella.
Hanna Salminen Erikoissuunnittelija Puolustushallinnon rakennuslaitos
image description
Lue lisää
Innostava fasilitaattori-koulutuksen käynyt Maire Kokko ajattelee, että fasilitointi on sekä taitoa että tunnetta. On tosi tärkeää muistaa, että fasilitaattorin on oltava intensiivisesti läsnä ja huolehdittava työskentelyn etenemisestä. Hänen on kyettävä aistimaan, miten ryhmä keskustelee, kuunnella ja kuulla, milloin on aika pysähtyä jonkin asian äärelle ja milloin taas aika siirtyä eteenpäin.
Maire Kokko HRD Manager Opetushallitus
image description
Lue lisää
Fasilitoinnin velho-koulutukseen osallistunut Minna on voinut kohottautua taitavassa ohjauksessa niin ammatillisesti, ajatuksellisesti kuin toiminnallisesti aivan uudelle tasolle. Hän kokee, ettei hänen työnäkynsä muutosten fasilitoijana ole vielä koskaan ollut yhtäaikaisesti näin kirkas ja sumea. Tästä sisäisestä jännitteestään hän ammentaa vielä pitkään.
Minna Lehmusjoki Luova johtaja, yrittäjä Forum Nexi
image description
Lue lisää

Valmentava esimies

Olen saanut Valmentava esimies-koulutuksesta arvokasta apua ja työkaluja esimerkiksi tuloksellisen ja luottamusta rakentavan palautteen antamiseen “rautalankamallilla”.
Juha Suuronen Palvelujohtaja Tekes
image description
Lue lisää
Valmentava esimies-koulutuksen aikana omat kehitysalueeni tulivat selkeästi omaan tietoisuuteeni ja sain hyvät käytännönläheiset vinkit niiden kehittämiseksi tulevaisuudessa.
Sari Pöllänen Customer Relations Specialist AbbVie Oy
image description
Lue lisää
Valmentava esimies-koulutus oli minulle erittäin mieleenpainuva kokemus. Koulutusryhmässä oli erittäin vahva keskinäinen luottamus. Myös ryhmän intiimi koko mahdollisti uskalluksen kokeilla ja harjoitella uusia asioita. Arvostin sitä, että koulutus oli hyvin strukturoitu kokonaisuus, jossa teoria, harjoitukset ja kotitehtävät sulautuivat erinomaiseksi kokonaisuudeksi.
Martina Serlachius Medical Manager AbbVie Oy
image description
Lue lisää
Valitsimme Coaching Housen Valmentava esimies-koulutuksen, koska halusimme löytää parannettavaa työviihtyvyyteen sekä tiimin yhteispelin toimintaan. Koimme myös, että kaipasimme apua haastavien keskustelujen käymiseen sekä rakentavan palautteen antamiseen.
Miro, Toni, Toni Snellmanin Lihanjalostus Oy
image description
Lue lisää
Valmentava esimies -koulutuksen osallistujat ovat kokeneet, että koulutuksessa parasta ovat olleet konkreettiset ja käytännölliset vinkit siihen, miten viedä omia kehitysalueita eteenpäin, uusien toimintatapojen harjoitteleminen ja uusien asioiden oppiminen ja asiantuntevat kouluttajat.
Valmentava esimies -koulutuksen osallistujat
Lue lisää