Tutustu asiakkaisiimme ja kysy ratkaisua oman arkesi parantamiseen

Tutustu asiakkaisiimme ja kysy ratkaisua oman arkesi parantamiseen

Opitut taidot, parantunut arki ja luottamus, jonka rakennat omassa työyhteisössä, voivat muuttaa koko työuran suuntaa. Kuuntele asiakkaitamme ja aseta omat tavoitteesi. Me autamme sinua niiden saavuttamisessa.

Klikkaa alta osallistujien kokemuksia koulutuskohtaisesti!

Asiakastarinoita

Coaching

Businesscoachingin perustaidot-koulutuksesta sain ennenkaikkea rohkeutta hyödyntää valmentavaa otetta omaan arkeeni. Lisäksi sain ohjelman kautta välineitä kehittää koko talomme esimiestyötä, joka on keskeisellä sijalla omassa HR työssäni.
Heidi Räsänen HR-johtaja Plan International
Lue lisää
Systemic Business Coach® -koulutuksessa kasvoin enemmän sellaiseksi, jota parhaimmillani olen. Sain uusia ajattelutapoja ja samalla koulutus paransi suuresti myös itsetuntoani. Opin tukemaan kollegoitani ja uskomaan heihin, niin, että he itse löytävät parhaimman ratkaisun tilanteisiin.
Ann-Louise Strengell Kehityskoordinaattori Optima
image description
Lue lisää
Systemic Business Coach-koulutus antaa hyvät valmiudet yksilöiden ja ryhmien valmentamiselle. Systeminen ote auttaa ymmärtämään organisaatiossa vaikuttavia muuttujia ja antaa valmiuksia myös onnistuneeseen muutosjohtamiseen.
Elina Heliö Henkilöstöjohtaja Orion Oyj
image description
Lue lisää
Systeeminen mentorcoaching oli hyvä tapa palauttaa mieleen ja lisätä coachingin perustaitoja sekä vahvistua coaching-toiminnassa.
Anu Parviainen Maajohtaja Cision Finland
image description
Lue lisää
Sain ohjelmasta erittäin hyvää, kehittävää ja suoraa palautetta, joka auttaa minua reflektoimaan itseäni coachina entistä tehokkaammin. Ryhmässä oli myös hyvä jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea.
Systeemisen mentorcoaching-koulutuksen osallistuja
Lue lisää
Erittäin hyvää ohjelmassa oli mahdollisuus harjoitella coachingia ryhmässä ja analysoida yhdessä, mitä voisi itse tehdä paremmin. Yhdessä harjoittelu vahvisti omaa tietoisuutta coachina toimimisesta ja selkeytti omia toimintatapoja.
Jarmo Ristola Seniorkonsultti Helsingin kaupunki, Oiva-akatemia
image description
Lue lisää
Olen hyvin tyytyväinen osallistuttuani Systeeminen mentorcoaching-koulutukseen. Koin sen itselleni erittäin hyödyllisenä. Tulin nähdyksi ja potentiaalini vahvistui.
Outi Olkkola HR Consultant KPMG Oy Ab
image description
Lue lisää
Uskon, että kuuntelen ja kuulen keskustelukumppanejani eri tavalla nykyisin. Koen myös tärkeäksi sen, ettei minulla ole enää kiire jakamaan neuvojani tai mielipiteitäni, vaan että vastapuoli voisi hyötyä enemmän siitä, että kysyn häneltä sen sijaan voimallisia kysymyksiä. Kuunteleminen ja kysymysten esittäminen on avannut minulle ihan uuden maailman ajattelun laadun kehittämisessä.
Heidi Tuohimaa-Niemelä Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Työeläkeyhtiö Elo
image description
Lue lisää
Käytyäni Systemic Business Coach® -koulutuksen, olen saanut otettua pieniä ensiaskeleita kohti coachaavaa otetta. Tärkeää se, että olen löytänyt innostuksen valmentamista, coachaamista ja systeemistä otetta kohti. Koulutus oli erittäin opettavainen matka siihen, miten esimies pystyy valmentamalla vaikuttamaan ja tuottamaan ahaa-elämyksiä.
Heli Tuppurainen Myyntijohtaja VWR
image description
Lue lisää
Suurin hyöty Systemic Business Coach®-koulutuksesta on ollut ehdottomasti syvempi ja voimallisempi kuuntelun ja kysymisen taito ja ymmärrys siitä, että vuorovaikutuksessa ei tarvitse aina tehdä ja tapahtua niin paljoa.
HENRIKA AAPRO KEHITTÄMISASIANTUNTIJA EVIRA
image description
Lue lisää
Systemic Business Coach®-koulutus oli pysähdyttävä kokemus. Jouduin oikeasti ponnistelemaan, sillä jouduin laittamaan itseni todella peliin.
Juha Heino Yhtymäjohtaja Fshky
image description
Lue lisää
Keskeisin johtamistyöhön saamani oppi oli rakentava tapa avoimempaan keskusteluun ja organisaation positiiviseen haastamiseen. Koen voivani koulutuksen avulla aikaansaada yhä vastuullisempaa toimintaa työyhteisössäni.
InSys-koulutuksen osallistuja Talous- ja hallintojohtaja
Lue lisää
Osallistuminen Systemic Business Coach®-koulutukseen oli erittäin voimaannuttava kokemus. Se aikaansai itsessäni välittömästi uudenlaisen tavan hahmottaa ympäristöä ja vahvisti näkemystäni kokonaisuuden ja sen osien vuorovaikutussuhteiden ymmärtämisen tärkeydestä.
Maarit Hildén Henkilöstöjohtaja Evira
image description
Lue lisää
Opin ymmärtämään, mikä saa meidät tekemään asioita ja päätöksiä omassa elämässämme. Mitä tukea ja apua tarvitsemme tällä matkalla. Ihminen on systeeminen kokonaisuus, joka vaikuttaa ja johon vaikutetaan.
Maarit Parkkola HR Manager Esperi
image description
Lue lisää
Työssäni kohtaan ihmisiä kahdestaan ja kasvokkain. Tietämättä tarkemmin arvelin, että Systemic Business Coach® -koulutus antaisi uusia eväitä näihin kohtaamisiin. Koulutuskokonaisuudesta olenkin saanut uusia näkökulmia, kuinka palvella yksittäisiä ihmisiä heidän pyrkimyksissään tavoitella jotakin työelämässään. Systemic Business Coach® -koulutus on ollut erittäin antoisa, joka on perustunut asiansa osaavien kouluttajien ammattitaitoon, runsaisiin käytännön harjoitteisiin ja niistä saatuihin suoriin palautteisiin.
Mikko Loikkanen ekonomi Moimilo Oy
image description
Lue lisää
Parasta koulutuksessa oli aito ja kokonaisvaltainen oppimiskokemus. Systemic Business Coach®-koulutus meni ihon alle ja henkilökohtaiseksi, joka syntyi omien kehittämisalueitten ja vahvuuksien tunnistamisesta ja syväluotaavasta itseanalyysista.
Milla Suominen Henkilöstöpäällikkö Kekkilä
image description
Lue lisää
Sain hyvän perusymmärryksen ja erinomaiset taidot coachingista ja sen käyttömahdollisuuksista organisaation erilaisiin tarpeisiin.
Minna Korja Kehityskonsultti Jollas Instituutti
image description
Lue lisää
”Systemic Business Coach® -koulutuksessa vaikuttavinta oli ehdottomasti konkreettiset coaching-harjoittelut päivien aikana. Teoria vietiin heti käytäntöön ja päästin kokeilemaan monipuolisesti erilaisia menetelmiä.”
Milla Alho Head of Sales BiiSafe Oy
image description
Lue lisää
Ennen Systemic Business Coach-koulutusta olin törmännyt monesti coachingiin ja coaching-malleihin. Jokin siinä hämäsi, ei tämä voi olla näin yksinkertaista! Tässä koulutuksessa oli erityistä se, ettei katsota pelkästään coachattavaa eli yksilöä, eihän yksilö voi muuttua eikä muuttaa asioita irrallaan siitä ympäristöstä, jossa hän toimii!
Minna Valonen HR, muutosjohtaja Keskisuomalainen Oyj
image description
Lue lisää
Koulutus jätti vahvan muistijäljen osallistujiin. Intensiivinen ryhmäkokemus sekä kokemus omien vaikuttamistaitojen keskeneräisyydestä ja toisaalta kehittymismahdollisuudesta muistuttivat osallistujia sitä, miten tärkeää on lähteä saman tien harjoittelemaan saatuja oppeja omassa arjessaan
Riikka Lammintausta-Mäkelä, Annie Laukkanen, Ari Hyyryläinen
image description
Lue lisää
Sain InSys®-coachkoulutuksesta konkreettisia ja hyödyllisiä työkaluja coachina toimimiseen. Opin coachingin mahdollisuuksista tukea yksilöitä mutta myös yhteisöjen menestystä.
Sari Jokela HR Business Partner Nordea
image description
Lue lisää
Koulutuksessa saamani kokemuksen perusteella ProReal-työkalu antaa luontevasti mahdollisuuden palata aikaisempaan coaching-tapaamiseen.
Tiina Mäki Osastopäällikkö Helsingin kaupunki
image description
Lue lisää

Fasilitointi

Näen, että fasilitointitaidot ja eri ryhmän innostamisen taidot ja osallistamismenetelmät ovat erityisen tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Fasilitointi on nimenomaan semmonen taiteenlaji mitä automaatio ja robotiikka ei tule korvaamaan.
Tuomas Mämmi Tutor Elisa Oyj
image description
Lue lisää
Innostava fasilitaattori-koulutuksen parasta antia oli pääni ”sekoittaminen”. Jouduin käynnistämään uusia ajatuksia ja ideoita fasilitoinnista.
Innostava fasilitaattori-koulutuksen osallistuja
Lue lisää
Vaikka olen ollut useissa fasilitointikoulutuksissa, sain silti uutta tästä!
Innostava fasilitaattori-koulutuksen osallistuja
Lue lisää
Parasta Innostava fasilitaattori-koulutuksessa oli yhteinen ja oma sisäinen reflektointi. Nyt lähden uusin ”konstein” kohtaamaan fasilitointia ja sen oppimista. Kouluttaja Marjut oli todella läsnäoleva ja sitoutunut ryhmään. 
Innostava fasilitaattori-koulutuksen osallistuja
Lue lisää
Parasta Fasilitoinnin velho -koulutuksessa oli mieleenpainuvat kotitehtävät ja kehu pystyyn harjoitukset, joissa korostuu ”pehmeät arvot” ja niiden esiintuomisen helpottaminen arjessa.
Fasilitoinnin velho-koulutuksen osallistuja
Lue lisää
Olen voinut kohottautua taitavassa ohjauksessa niin ammatillisesti, ajatuksellisesti kuin toiminnallisesti aivan uudelle tasolle, eikä työnäkyni muutosten fasilitoijana ole vielä koskaan ollut yhtäaikaisesti näin kirkas ja sumea. Tästä sisäisestä jännitteestäni ammennan vielä pitkään.
Minna Lehmusjoki Luova johtaja, yrittäjä Forum Nexi
image description
Lue lisää
Fasilitointi on sekä taitoa että tunnetta. On tosi tärkeää muistaa, että fasilitaattorin on oltava intensiivisesti läsnä ja huolehdittava työskentelyn etenemisestä. Hänen on kyettävä aistimaan, miten ryhmä keskustelee, kuunnella ja kuulla, milloin on aika pysähtyä jonkin asian äärelle ja milloin taas aika siirtyä eteenpäin. Tätä kaikkea olemme opetelleet Innostava fasilitaattori-koulutuksessa.
Maire Kokko HRD Manager Opetushallitus
image description
Lue lisää
Fasilitoinnin velho-koulutus muutti ajatteluani fasilitoinnista suuresti. Systeeminen fasillitointi on vastuunottamista muutoksesta pitkäjänteisesti. Se ei päästä osallistujiaan helpolla. Ja juuri tämä on kokonaisuuden hienous; se tarjoaa keinoja ajatella ja tunnistaa ratkaistavia asioita yhdessä moniulotteisesti. Systeeminen fasilitointi vahvistaa kykyä rakentaa ymmärrystä ihmisten välille.
Fasilitoinnin velho-koulutuksen osallistuja
Lue lisää
Parasta koulutuksessa oli yhteiskehittely ja arjen tilanteiden sparrailu. Suosittelen lämpimästi kaikille, jotka haluavat uutta virtaa fasilitointeihinsa!
Fasilitoinnin velho-koulutuksen osallistuja
Lue lisää
Fasilitoinnin välineitä voin hyödyntää mm. kokouksissa ja workshopeissa!
Innostava fasilitaattori-koulutuksen osallistuja
Lue lisää
Yleensä minulle koulutuksen hyvyyttä kuvaa kuinka paljon saan muistiinpanoja. Nyt niitä tuli 9 sivua, joka on tosi paljon. Selvästi paljon hyviä käytäntöön vietäviä juttuja – ja uusia juttuja!
Jarkko Kailanto Senior Coach & Trainer Reaktor
image description
Lue lisää
Aihe huippukiinnostava, tärkeää asiaa ja hyvin vedetty! Luksusta, kun näin pieni ryhmä. Onnistuneet reflektiorakenteet.
Markus Salonen Project manager Helsingin kaupunki
image description
Lue lisää
Innostava fasilitaattori koulutuksesta jäi mieleen tietous fasilitoinnista sekä monet käytännön vinkit. Ymmärsin valmistelun tärkeyden, pysähtymisen oivalluksen ja tekemisen tarkkailun.
Innostava fasilitaattori-koulutuksen osallistuja
Lue lisää
Innostava fasilitaattori-koulutus oli onnistunut. Parasta oli uusien asioiden oppiminen ja uusien ajattelumallien ja näkökulmien sekä toimintatapojen havainnollistaminen. Moni asia vahvisti omaa fasilitaattori-osaamista, kun pääsin syvällisesti käsittelemään tiettyjä teemoja.
Innostava fasilitaattori-koulutuksen osallistuja
Lue lisää

Valmentava esimies

Olen saanut Valmentava esimies-valmennuksesta arvokasta apua ja työkaluja esimerkiksi tuloksellisen ja luottamusta rakentavan palautteen antamiseen “rautalankamallilla”.
Juha Suuronen Palvelujohtaja Tekes
image description
Lue lisää
Valmentava esimies-koulutuksen aikana omat kehitysalueeni tulivat selkeästi omaan tietoisuuteeni ja sain hyvät käytännönläheiset vinkit niiden kehittämiseksi tulevaisuudessa.
Sari Pöllänen Customer Relations Specialist AbbVie Oy
image description
Lue lisää
Valmentava esimies-koulutus oli minulle erittäin mieleenpainuva kokemus. Koulutusryhmässä oli erittäin vahva keskinäinen luottamus. Myös ryhmän intiimi koko mahdollisti uskalluksen kokeilla ja harjoitella uusia asioita. Arvostin sitä, että koulutus oli hyvin strukturoitu kokonaisuus, jossa teoria, harjoitukset ja kotitehtävät sulautuivat erinomaiseksi kokonaisuudeksi.
Martina Serlachius Medical Manager AbbVie Oy
image description
Lue lisää
Valitsimme Coaching Housen Valmentava esimies-valmennuksen, koska halusimme löytää parannettavaa työviihtyvyyteen sekä tiimin yhteispelin toimintaan. Koimme myös, että kaipasimme apua haastavien keskustelujen käymiseen sekä rakentavan palautteen antamiseen.
Miro, Toni, Toni Snellmanin Lihanjalostus Oy
image description
Lue lisää