Coaching

Fasilitointi

Sekä Innostava fasilitaattori että Fasilitoinnin velho-koulutuksen käyneen Susannan mielestä fasilitointitaitoja oppimalla ja niitä hyödyntämällä tylsästäkin virka-asiasta voi tulla mielenkiinoinen. Lisäksi ryhmän osallistamisen avulla ryhmän toiminta tehostuu ja tekemisestä tulee mielekkäämpää.
Susanna Kärki Opetushallitus
image description
Lue lisää
Innostava fasilitaattori-koulutuksen käynyt Hanna piti erityisesti siitä, että koulutuksessa tuli paljon myös positiivista kommentointia. Faktoihin kirjattiin muun muassa, että tiimin yhteistyö toimii hyvin ja heillä on vahva halu auttaa toisiaan. Myös ratkaisuihin saatiin hyviä oivalluksia, joista osan pystyy ottamaan käyttöön melko pienellä panostuksella.
Hanna Salminen Erikoissuunnittelija Puolustushallinnon rakennuslaitos
image description
Lue lisää
Innostava fasilitaattori-koulutuksen käynyt Maire Kokko ajattelee, että fasilitointi on sekä taitoa että tunnetta. On tosi tärkeää muistaa, että fasilitaattorin on oltava intensiivisesti läsnä ja huolehdittava työskentelyn etenemisestä. Hänen on kyettävä aistimaan, miten ryhmä keskustelee, kuunnella ja kuulla, milloin on aika pysähtyä jonkin asian äärelle ja milloin taas aika siirtyä eteenpäin.
Maire Kokko HRD Manager Opetushallitus
image description
Lue lisää

Valmentava esimies