Fasilitointi on taiteenlaji, jota robotiikka ei tuu korvaamaan

Fasilitointi on taiteenlaji, jota robotiikka ei tule korvaamaan

Tuomas Mämmi on Elisan Syke-tutori, eli hän toimii päivittäisen johtamisen ja jatkuvan parantamisen kehittäjänä ja esimiesten tukena. Mämmi kävi Coaching Housen Fasilitoinnin velho -valmennuksen keväällä 2018.

Hyvä kombo teoriaa ja käytännönläheisyyttä

”Pidin Fasilitoinnin velho -valmennuksessa erityisesti siitä, miten hyvin Coaching Housen kouluttajat yhdistelivät teoriaa ja käytännönläheisyyttä.

Teimme valmennuksessa paljon käsin, jaloin, ja kropallamme asioita.

Valmennuksessa päästiin konkreettisesti harjoittelemaan fasilitointimenetelmiä ja uusia taitoja osallistaa ryhmää. Pääsimme konkreettisesti siihen, että mitä tämä fasilitointi ja fasilitointitaidot tarkoittavat käytännössä ja arjen pyörityksessä.”

Millä lailla fasilitointimenetelmät elävät arjessasi valmennuksen käytyäsi?

”Olen valmennuksen myötä lisännyt ihmisten havainnointia, mm. sitä, miten ja mitä ihmiset viestivät puheillaan ja eleillään. Sain vinkkejä ja ajatuksia siihen, kuinka toimia tilanteissa, joissa ihminen, tiedostamattaan tai tiedostetusti, viestii negatiivissävyisesti. Nyt pystyn tarttumaan niihin tilanteisiin ja antamaan palautetta Coaching Housen hyvien vinkkien perusteella. Hyvää valmennuksessa oli myös se, että sain monia hyvin pieniä knoppeja, joita olen pystynyt viemään suoraan arkeen ja kokeiluun erilaisissa ryhmätilanteissa.

Merkityksellisin oppi ja hyöty Fasilitoinnin velho -valmennuksesta itselleni oli se, että sain apuja ja toimintamalleja haastaviin tilanteisiin. Uskon, että tämä on haaste monelle meistä, ja usein haastavan tilanteen edessä voi monella mennä sormi suuhun.

Fasilitoinnin velho -valmennuksessa Coaching Housen kouluttajat haastoivat meitä osallistujia nostamaan niitä tilanteita esiin, harjoittelemaan puuttumista ja haastavaan tilanteeseen tarttumista.

Isoin ero entiseen minulla henkilökohtaisesti valmennuksen jälkeen on palautteen kysyminen. Aiemmin tein aktiivisesti hyviä juttuja ihmisten kanssa, mutta en pyytänyt palautetta toiminnastani näin systemaattisesti enkä ainakaan näin vahvasti oppimiskulmalla, mikä aidosti muuttaisi minun tekemistäni yhtä vahvasti. Aiemmin vaikka pyysin palautetta niin se jäi isolta osin hyödyntämättä. Nyt kysyn palautetta ja reflektoin palautteen avulla ensinnäkin sitä, että oliko työpaja toimiva ja toisaalta sitä, mitä pitää ottaa huomioon, että toiminta on hyödyllistä, se todella toimii ja että se menee arkeen. Nyt vasta huomasin, että aiemmin palaute on jäänyt isoilta osin hyödyntämättä! Fasilitoinnin velho -valmennuksen kautta olen kiinnittänyt siihen enemmän huomiota, kysynyt enemmän palautetta ja sitä kautta olen pystynyt kehittämään omaa toimintaani, ja lisäksi varmistamaan, että tiimi toiminta menee kuten on suunniteltu.

Esimerkkinä yksinkertaisesta työkalusta minulle jäi erityisesti mieleen menetelmä nimeltä Uoma-reflektointi, jota olen nyt aktiivisesti käyttänyt omassa työssäni, niin virtuaalivalmennuksissa kuin face-to-face kohtaamisissakin. Fasilitoinnin velho-valmennuksen käytyäni olen lähtenyt aktiivisesti hakemaan palautetta erilaisista ryhmän ohjaamisen tilanteista, eli niistä fasilitointitilanteista. Uoma-reflektointi työkaluna on toiminut minulla erittäin hyvin.”

Mitä ajattelet isossa kuvassa siitä, että Elisa kouluttaa henkilöstölleen fasilitointitaitoja? Mitä vaikutuksia sillä on?

”Näen, että fasilitointitaidot ja eri ryhmän innostamisen taidot ja osallistamismenetelmät ovat erityisen tärkeitä tulevaisuuden kannalta.

Fasilitointi on nimenomaan semmonen taiteenlaji mitä automaatio ja robotiikka ei tule korvaamaan.

Täten, tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi tulee se, miten pystymme fasilitoimaan niitä tilanteita, ja osallistamaan ihmisiä, että päästään kohti yhteisiä tavoitteita. Uskon vahvasti siihen, että fasilitointiosaaminen tulee olemaan entistä tärkeämmässä roolissa.”

Kenelle suosittelisit Fasilitoinnin velho-valmennusta?

”Suosittelisin valmennusta kaikille ihmisille, jotka kokevat että fasilitointi ja ihmisten johtaminen ovat lähellä sydäntä.

Lisäksi suosittelisin tätä kaikille esimiehille, tai heille ketkä toimivat esimiestyössä, sillä uskon, että tästä valmennuksesta on todellista hyötyä.

Suosittelisin myös niille, ketkä kokevat että ”stagella” oleminen ja ihmisten kanssa kommunikoiminen ei tunnu ihan omalta jutulta. Tässä he pääsisivät kokeilemaan heittäytymistä ja riskin ottoa ryhmän ohjaamiseen ja osallistamiseen liittyen turvallisessa ympäristössä, kokeilemaan konkreettisesti miltä se tuntuu ja sitten viedä niitä oppeja arkeen.”

Tuomas Mämmi, Syke-tutori, Elisa Oyj

Fasilitoinnin velho
on jatkokoulutus kehittyneimmille fasilitaattoreille, joka syventää systeemisen fasilitoinnin tausta-ajattelua sekä kykyä ohjata ryhmiä haasteellisissakin tilanteissa. Erityispaino on fasilitaattorina velhoksi kehittymisessä, ryhmän energian suuntaamisessa sekä muutoskyvykkyyden kasvattamisessa. Seuraava ryhmä alkaa 30.5.2018. 

Lataa esite

Innostava fasilitaattori
on systeemisen fasilitoinnin peruskoulutus, joka antaa helposti sovellettavia välineitä energisoivalle ja tavoitteelliselle fasilitoinnille. Hahmotat fasilitoinnin ja osallistamisen kaaren sekä oman roolisi fasilitaattorina. Seuraava ryhmä alkaa 6.8.2018.

 

Lataa esite

Lue blogejamme
Anna Lönnroth​​​​​​​

But people do! It sounds radical but it is not. Accepting this is the key to understanding what the future holds for us and so, for organizational development.

Peter Peitsalo​​​​​​​

As a successful leader or organizational developer, you have to have enough understanding about these changes and their impacts. Learning systemic coaching skills can help you with that.

Peter Peitsalo​​​​​​​

Toimiessani taannoin työnohjaajana, huomasin saavani koko ajan enemmän työnohjauspyyntöjä, koska minulla on coachingosaamista.