Henrika Aapro, Kehittämisasiantuntija, Evira | Kokemuksia koulutuksistamme

Henrika Aapro, Kehittämisasiantuntija, Evira

Miksi valitsit juuri Systemic Business Coach-koulutuksen?

Koulutuksessa kiinnosti nimenomaan systeeminen ajattelu eli pyrkimys hahmottaa kokonaisuus uudella tavalla sekä rakenteiden ja ilmiöiden näkyväksi tekeminen. Coaching metodina on kiinnostanut minua jo pitkään ja sen arvomaailma tuntui itselleni juuri sopivalta.

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sinulle?

Suurin hyöty minulle koulutuksesta on ollut ehdottomasti syvempi ja voimallisempi kuuntelun ja kysymisen taito ja ymmärrys siitä, että vuorovaikutuksessa ei tarvitse aina tehdä ja tapahtua niin paljoa. Olen tullut tietoisemmaksi omasta ajattelustani ja erityisen arvokasta coachingista tekee mielestäni ihmisen potentiaalin & mahdollisuuksien näkeminen.

Mitkä opit ja oivallukset ovat olleet arvokkaimpia oppimismatkallasi?

Käsitykseni jokaisen omasta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista osana kokonaisuutta on vahvistunut coaching-matkallani ja kiinnostukseni jatkuvaa, elinikäistä oppimista kohtaan on kasvanut entisestään.

Mikä koulutuksessa oli parasta?

Tiivis ryhmä, jossa oli todella luottamuksellinen ja salliva ilmapiiri. Koulutuksen sopiva kesto sekä lukuisat harjoitukset, joissa parhaimmillaan sai tuntumaa coachattavan oivalluttamiseen ja kukoistamisen edesauttamiseen. Koulutus edellytti itsensä likoon laittamista ja avautumista. Omassa ryhmässäni myös epäonnistuttiin yhdessä, koettiin voimakkaita tunteita; naurettiin paljon, itkettiinkin ja oivallettiin hetkessä ’’tanssimisen’’ merkitys vuorovaikutuksessa.

Kenelle suosittelisit Systemic Business Coach-koulutusta?

Koulutus sopii kaikille organisaatioiden kehittäjille ja parhaimmillaan jokaiselle esimiehelle!

Lisäksi koulutuksen sisältö toimii voimallisena ajattelumallina ja työkaluna organisaatioille, joissa valmentava kulttuuri ja johtajuus halutaan viedä aidosti käytäntöön.

Tutustu Systemic Business Coach-koulutukseen täältä!

Lataa materiaaleja
 

Systemic Business Coach, InSys -koulutusesite

Lue lisää Systemic Business Coach, InSys -koulutuksestamme.

Lataa tästä
 

Pilari-työkalu

Lataa tästä
Lue kouluttajiemme kirjoittamia blogitekstejä
Coaching House​​​​​​​

Yksilöcoachingissa coach asennoituu helposti vain tukemaan ohjattavansa menestymistä ja onnistumista. Vaarana on, että coach uskoo kaiken asiakkaansa kertoman sinällään ja lähtee pelkästään ohjattavansa maailmasta rakentamaan tämän tavoitteita.

Vesa Ristikangas​​​​​​​

Aivotutkija Paul Zak tutkimustiiminsä kanssa päätyi kiinnostavaan tutkimustulokseen: ”Työyhteisöt, joissa työntekijöillä on korkea keskinäinen luottamus, erosivat matalan luottamuksen yhteisöistä monella tavalla:

David Clutterbuck​​​​​​​

Asking questions is something we do all the time. It’s essential to how we learn, how we keep safe, how we collaborate with other people, how we make decisions, and so on… It’s a core skill of being human, yet few people stop to think about how they ask questions or whether they could be better at doing so.