Mahtava paketti tietoa, taitoa ja tunnetta!

Mahtava paketti tietoa, taitoa ja tunnetta!

Systemic Business Coach® -koulutus oli minulle ammatillisesti merkittävä kokemus. Tietoisuus vahvasta vaikuttamisesta ja sen eri keinoista sekä vuorovaikutuksen voimasta syvenivät.

Konkreettisesti sain uusia työkaluja ja uutta intoa omaan työhöni.

Erityisen arvokasta minulle oli systeemisyyden käsitteen avaaminen ymmärrettäväksi. Kouluttajat onnistuivat linkittämään systeemisyyden työelämän arkeen. Se myös näkyi läpäisyperiaatteella kouluttajien työotteessa sekä monissa koulutuksessa käydyissä harjoituksissa.

Minulle Systemic Business Coach® -koulutus oli mahtava paketti tietoa, tahtoa ja tunnetta❤️

Vaikuttava koulutus

Suosittelen Coaching Housea jatkuvasti omassa työarjessani esimiehille sekä yhteisöille. Systemic Business Coach® -koulutus oli NIIN hyvä 😀

Kaija-Leena Jutila, työnohjaaja, Avitan