Coach-koulutus on ollut erittäin antoisa, joka on perustunut asiansa osaavien kouluttajien ammattitaitoon, runsaisiin käytännön harjoitteisiin ja niistä saatuihin suoriin palautteisiin.

Mikko Loikkanen, ekonomi, Moimilo Oy

Kohtaamiseen laatua

Työssäni kohtaan ihmisiä kahdestaan ja kasvokkain. Tietämättä tarkemmin arvelin, että tämä koulutus antaisi uusia eväitä näihin kohtaamisiin. Koulutuskokonaisuudesta olenkin saanut uusia näkökulmia, kuinka palvella yksittäisiä ihmisiä heidän pyrkimyksissään tavoitella jotakin (työ)elämässään. Aktiivisen kuuntelun, keskittyneen läsnäolon ja voimallisten kysymysten ymmärtäminen ja harjoittelu ovat olleet erittäin arvokasta antia.

Systeemisyys-ymmärryksen voima

Systeemisyyden merkityksen ymmärtäminen niin organisaation kuin yksilön käyttäytymisen kannalta on ollut minulle avartavaa. Lisäksi käsitteiden selkeyttäminen on ollut tärkeää. Coachina ymmärrän nyt, että omilla näkemyksillä ja substanssiosaamisella ei ole merkitystä.

Vaikuttava koulutus

Koulutus on ollut erittäin antoisa, joka on perustunut asiansa osaavien kouluttajien ammattitaitoon, runsaisiin käytännön harjoitteisiin ja niistä saatuihin suoriin palautteisiin. Olenkin hyödyntänyt joitakin harjoitteita ja saamiani työkaluja vetämilläni muilla kursseilla ja aloittanut oman coaching-osaamisen syventämisen omien asiakkaitteni kanssa.

Koulutus sopii henkilöille, joita kiinnostaa toisten ajattelun avittaminen eli lukkiutuneiden ja valesolmujen avaaminen organisaatio- ja privaattikäyttäytymisessä.

Tutustu Systemic Business Coach-koulukseen täältä!