Systeeminen mentorcoaching© lisää työssäoppimista

OUTI OLKKOLA, HR CONSULTANT, KPMG

Systeeminen mentorcoaching© lisää työssäoppimista

Tarve reflektoida

Intensiivisen Systeemisen mentorcoaching© -koulutuksen ajoitus omaan aktiiviseen coachingtyöskentelyyn oli minulle nappi ratkaisu. Pääsin prosessin yksilötapaamisten aikana reflektoimaan oppimaani entistä syvemmin, ja soveltamaan oppimaani heti uusiin coaching-kokemuksiin. Työssäoppimisen tahtini moninkertaistui!

Osaava systeeminen mentorcoach tekee näkyväksi

Olen hyvin tyytyväinen mentorcoachingprosessiini Coaching Housellä. Koin sen itselleni erittäin hyödyllisenä. Tulin nähdyksi ja potentiaalini vahvistui.

Parasta prosessissa oli mielestäni osaava, aidosti kiinnostunut, välittävä ja arvostava mentorcoach, joka auttoi minua tekemään oman osaamiseni itselleni paremmin näkyväksi. Vahvistin ammatillista coachin identiteettiäni, omaa käsialaani coachina, ja sertifioiduin ICFn ACC coachiksi heti prosessin päätteeksi.