Coaching House Finland
Coaching House​​​​​​​

Lataa keväällä suoritetun kyselyn tulokset ja selvitä, kuinka hyvin suomalaisilla on valmentava ote hallussa.

Anna Lönnroth​​​​​​​

Kesän podcastissä Executive Coachit Anna Lönnroth ja Peter Peitsalo keskustelevat yhdessä siitä, kuinka heidän perheissään he yhdessä suunnittelevat onnistunutta kesälomaa. Miten kesäloman suunnitteleminen ja coaching-taidot liittyvät toisiinsa?

Vesa Ristikangas​​​​​​​

Miksi koulutus on tärkeää ammatticoachille ja vakuuttavuudelle coachina? Podcastissä keskustelemassa tällä kertaa Executive Coachit Vesa Ristikangas ja Peter Peitsalo. 

David Clutterbuck​​​​​​​

Every beginner coach or mentor goes through a phase of questioning their own competence, based upon a sense that they could (or should) have had so much more impact.

David Clutterbuck​​​​​​​

The concept that humans are composed not of one single self or personality, but of numerous different “selves” that think and behave differently in response to different stimuli, is now well entrenched. Bachkirova (2011) and Lawrence (2018) have explored the implications of multiplicity theory in the context of one-to-one coaching. However, teams also have personalities, derived from the personality mix of the members

Marjut Alatalo​​​​​​​

Kuuntele podcast, jossa Executive Coachit Marjut Alatalo ja Peter Peitsalo keskustelevat fasilitoinnista. Onko fasilitointi aina erikseen järjestettävä tilaisuus, vai voiko näitä taitoja hyödyntää laajemminkin työelämässä? 

David Clutterbuck​​​​​​​

There are a number of models of team development, which provide perspectives on how teams evolve over time. Most commonly cited is Tuckman’s four stages of forming, storming, norming and performing.

Peter Peitsalo​​​​​​​

Kuuntele podcast, jossa Executive Coach Peter haastattelee Tuomasta Pilari-korttipakan® käytöstä. Tuomas toimii projektipäällikkönä ja projektipäälliköiden sparrarina ja hän on käyttänyt Pilari-kortteja® jo puolentoista vuoden ajan.

Marjut Alatalo​​​​​​​

Puheenjohtajan on tärkeä ymmärtää, että pelkästä puheen kuuntelusta ihmisten mieliin jää vain 5-20 %. Kun siihen lisätään muiden havaintokanavien hyödyntämistä esim. kysymistä ja kuuntelua sekä tekemistä, niin muistijälki kasvaa kohisten – jopa 90 prosenttiin.

Marjut Alatalo​​​​​​​

Sain itseni kiinni pohtimassa vanhaa sanontaa ”Joukossa tyhmyys tiivistyy”. Niin kulunut fraasi kuin se onkaan, jäin silti miettimään niitä tilanteita tai hetkiä, joissa ryhmä tyhmensi toisiaan. Mitä siinä tapahtui?

Peter Peitsalo​​​​​​​

Kouluttajamme Peter Peitsalo kertoo esimerkin tilanteesta, jossa ongelmat organisaation systeemissä haittasivat erään tiimin toimintaa. Samalla tarina on kuvaus siitä, kuinka ilmiöiden näkyväksi tekeminen mahdollistaa hankalien asioiden korjaamisen.

Marjut Alatalo​​​​​​​

Tiimicoaching on koko tiimille yhtä aikaa toteutettavaa coachingia. Tiimicoaching on tehokas, vaikuttava ja taloudellinen oppimismenetelmä, jonka avulla saadaan tuloksia aikaan. Yleensä sovitaan tietystä määrästä coachin ja tiimin yhteisistä tapaamista, sovitaan toteutettava prosessi ja sille tavoite.