Coaching House Finland

AJANKOHTAISTA OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN
OMIA TAITOJA KOHTI PAREMPAA ARKEA

Vesa Ristikangas​​​​​​​

Olen parinkymmenvuoden valmentajaurani aikana kohdannut tuhansia esimiehiä, kokeneempia ja vasta tehtävässään aloittaneita. Kokemukset onnistumisesta vaihtelevat. On niitä, jotka nauttivat ja oppivat joka päivä jotain uutta. Sitten on myös niitä, jotka elävät riittämättömyyden kahleissa ja yrittävät selviytyä.

Vesa Ristikangas​​​​​​​

Martti on kokenut johtaja ja esimies. Hän on arvostettu ammattilainen omassa organisaatiossaan. Asiakkailtaan hän saa jatkuvasti erinomaista palautetta ja tiiminkin kanssa yhteistyö toimii. Martilla on lisäksi kotijoukoissaan vaimon lisäksi neljä lasta, joista osa jo täysi-ikäisiä. Elämä näyttää ulospäin lähes täydelliseltä. Välillä vaimo tosin antaa kriittistä palautetta, mutta niitä ei ole tarvinnut koskaan ottaa todesta. Vaimo […]

Peter Peitsalo​​​​​​​

Kouluttautuminen coachiksi on iso investointi itseen. Vaikutukset näyttäytyvät parhaimmillaan sekä ammatillisella että henkilökohtaisella tasolla. Näin myös hyvässä prosessissa tulisi tapahtua, sillä coachingia tehdään tietotaidon ohella pitkälti omalla persoonalla.

Vesa Ristikangas​​​​​​​

Lupaus on määritelmän mukaan sitoumuksen ilmaus. Kuulostaa järkevältä. Lupauksia tehdään ja tarjoillaan toisille odotus siitä, että lupauksen kohteena oleva asia tapahtuu.

David Clutterbuck​​​​​​​

It is generally true that ‘what gets measured, gets done’, more importantly, measurement helps participants and programme coordinators identify areas for improvement in both process and performance of developmental practice; and acts as a spur to participants to review the learning relationship, with the frequent result that they are re-energised.

Anna Lönnroth​​​​​​​

Ystäväni on kävellyt 750 kilometriä pitkän pyhiinvaelluksen. Matka alkoi Roncesvallesista Ranskan ja Espanjan rajalta ja päättyi Espanjan Santiago de Compostelaan. Todella pitkä kävelymatka vaati ennen kaikkea henkistä kestävyyttä, fyysisen kestävyyden ollessa vain sivuosassa matkalla.

Marjut Alatalo​​​​​​​

Muutoskyvykkyyttä tai muutosjohtamista ei opita luokassa, eikä välttämättä edes pitkän uran aikana. Usein muutoskyvykkyys kasvaa erilaisten kriisien kautta. Kyse ei ole siis siitä, miten olemme kaiken tehneet aiemmin tai edes siitä, miten olemme varautuneet tulevaisuuteen – vaan siitä, miten kyvykkäitä olemme reagoimaan tulevaan – miten nopeasti toimintakykymme palautuu muutoksessa.

Marjut Alatalo​​​​​​​

Tiimin tai organisaation kyky uusiutua ja tehdä tulosta on riippuvainen kyvystä oppia ja kehittyä. Kykyä tarvitaan erityisesti monimutkaisissa tilanteissa tai ongelmissa, jotka jäävät jumittamaan toimintaa.

Vesa Ristikangas​​​​​​​

Systeeminen fasilitointi voi tapahtua yksilöiden, tiimien ja koko työyhteisön tasolla. Kokonaisvaltaisessa otteessa systeeminen organisaatiofasilitaattori ei ole pelkkä ulkopuolinen prosessin ohjaaja. Koska fasilitaattori on aina osa vuorovaikutuskokonaisuutta, hän ei voi eristää itseään ohjattavasta porukasta.

Peter Peitsalo​​​​​​​

Työ ja työelämä muuttuvat. Osa muutoksista ulottuu syvälle työelämään ja organisaatioiden toimintaan uudistaen kokonaisvaltaisesti niin organisaatiokultuurit kuin -rakenteetkin.

David Clutterbuck​​​​​​​

In all the major models of human maturity, two qualities recur constantly: wisdom and connectedness. Wisdom, as exemplified by the original mentor, Athene, relates to the process of reflection upon and learning from experience. The scope of wisdom is therefore associated with and to some extent limited by the range of experiences, to which a person is exposed, either directly or vicariously, intendedly or unintendedly.

Coaching House​​​​​​​

”Olin vastausoraakkeli, jolta tultiin pyytämään vastauksia ja jolta myös saatiin vastauksia. Kun valmennusosaamista ei ole, tulee henkilöstöpäälliköistä hyvin helposti vastausautomaatteja!”