Enemmän asennetta fasilitointiin!

Enemmän asennetta fasilitointiin!

Peter Peitsalo​​​​​​​

Meillä oli taas kerran aivan mieletön ryhmä oppimassa fasilitointitaitoja! Yksi keskeisimmistä oivalluksista, jonka osallistujat kertoivat saaneensa, oli se, että systeeminen fasilitointi on muutakin kuin työkaluja. Se on muutosta omassa ajattelussa! Ajattelun muutos on tärkeää, sillä yhteiskunnassa tapahtuneen globaalin ja syvälle ulottuvan muutosprosessin myötä tarve ymmärtää muutosta ja sen ilmentymiä systeemisestä näkökulmasta on lisääntynyt (Keski-Luopa 2018, 120).

Ajattelun muutos systeemiseen näkökulmaan heijastuu myös tapaan fasilitoida. Siirtyminen lineaarisesta, tavoiteorientoituneesta työskentelystä sykliseen prosessiin, mahdollistaa fasilitointiin osallistujille lisääntyneen tietoisuuden käsiteltävään aiheeseen liittyvistä erilaisista ilmiöistä: vuorovaikutussuhteista, jännitteistä sekä esteistä ja potentiaaleista. Näiden näkyväksi tekeminen on yksi systeemisten työkalujen helmi.

Tunnekompassilla tunnesysteemit näkyväksi ryhmässä

Coaching House on systeemisen ajattelun edelläkävijä sekä fasilitoinnissa että coachingissa. Työskentelemme sekä fasilitaattoreina että heidän kouluttajinaan tutkimustiedon ja käytännön tekemisen risteyksessä. Positio mahdollistaa myös uusien fasilitointityökalujen rakentamisen. Yksi uusimmista työkaluista on tunnekompassi©.

Tunnekompassi© tarjoaa ryhmälle mahdollisuuden tehdä näkyväksi eri tilanteisiin liittyviä tunteita ja emotionaalisia jännitteitä. Näkyväksi tekeminen mahdollistaa erilaisten kokemusten tarkastelun ja näiden yhteisen työstämisen. Menetelmä sopii hyvin sellaisten ryhmätilanteiden ja päätösten käsittelyyn, joihin liittyy joko voimakkaita tunteita tai joissa ihmiset suhtautuvat tunnetasolla tilanteeseen hyvinkin eri tavoin. Työskentelyn myötä ihmiset saavat mahdollisuuden tulla tietoisiksi ryhmän kulloisestakin tunneilmastosta ja saavat välineitä suunnata tunne-energiaansa kohti yhteistä päämäärää.

 

Tervetuloa oppimaan systeemisiä fasilitointitaitoja:

 

Peter Peitsalo
Executive coach & trainer
+358 40 5033 721
peter.peitsalo@bomentis.fi