ANNA LÖNNROTH, EXECUTIVE COACH & TRAINER

ANNA LÖNNROTH, EXECUTIVE COACH & TRAINER

Coaching mentaliteetti on onnistumisten avain: pysyvää on vain jatkuva kehitys

Anna on valmentajana erityisen kiinnostunut ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisestä sekä siihen vaikuttamisesta. Annan kyky ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja hyödyntää sitä kumpuaa monipuolisesta kansainvälisestä kokemuksesta. Toinen Annan valmentamisen tukipylväs ja ihmisten ymmärtämisen lähde on sosiaalipsykologinen tausta. Anna osaa soveltaa tieteellistä tietoa ihmisten käyttäytymisestä arkeen ja käytäntöön.

Tieteelliseen tietoon ja käytännön kokemukseen perustuukin Annan vahva usko coachingiin. Coaching on tämän päivän ja tulevaisuuden työyhteisöjen sekä yksilöiden menestyksen salaisuus: vain muita voimaannuttamalla voimme kehittyä paremmiksi ja oppia lisää.

Coachingissa yhdistyy kaikki Annalle tärkeät asiat: ihmisten ymmärtäminen, elinikäinen oppiminen ja jatkuva kehittyminen. Annalle on tärkeää utelias tutkiminen, avoimuus, ennakkoluuloton ihmettely sekä uusien mahdollisuuksien etsiminen, jotka mahdollistavat mahdottomienkin haasteiden selvittämisen!

Annan innostava ja kannustava ote valmentajana innostaa myös asiakkaita. Anna saa ihmisten potentiaalin esiin ja käyttöön innostavalla ja aurinkoisella otteellaan.

Annalla on sosiaalipsykologian (VTM) koulutuksen lisäksi tutkinnot kansainvälisestä liiketaloudesta (BBA) ja psykologiasta (A.A).

Anna Lönnroth
anna.lonnroth@bomentis.fi
+358 40 5033 337

Lue Annan kirjoittamia blogitekstejä
Anna Lönnroth​​​​​​​

Ystäväni on kävellyt 750 kilometriä pitkän pyhiinvaelluksen. Matka alkoi Roncesvallesista Ranskan ja Espanjan rajalta ja päättyi Espanjan Santiago de Compostelaan.

Anna Lönnroth​​​​​​​

Kun tutustuin fasilitointi-kirjoihin, ajattelin: mikä tämän helpompaa! Ei tarvitse ”osata mitään”, kunhan jututtaa ihmisiä ja vie keskustelua eteenpäin. Ajatteluni perustui hyvinkin tiukasti istuvaan asiantuntijaroolini ajatteluun: asiantuntija tietää substanssista, kyseisestä asiasta, hyvin paljon.

Anna Lönnroth​​​​​​​

Olin järjestämässä Suomen ensimmäistä kansainvälistä oppimistapahtumaa, Dare to Learniä. Tunnelma tilaisuudessa oli innostunut ja positiivinen, mutta myös intensiivinen ja hektinen – ainakin näin järjestäjän näkökulmasta. Yhtäkkiä huomasin yleisön joukossa Twitter-kontaktini, joka on vaikuttanut suuresti ajatteluuni johtajuudesta.