CAROLA-LINDHOLM-GERLIN, EXECUTIVE COACH & TRAINER | Coaching House Finland

CAROLA-LINDHOLM-GERLIN, EXECUTIVE COACH & TRAINER

Carola mietti jo koulua käydessään miksi niin moni ei viihtynyt siellä. Kysymyksiä herätti myös kotitehtävien tarkoitus, kun koulussa kuitenkin käytiin päivät pitkät oppiakseen asioita. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli helposti oppivien ja oppimisen kanssa kamppailevien oppilaitten aivojen toiminnan ero. Unelmana oli tulla neurologiksi, mutta kysymykset koulusta järjestelmänä johtivat Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitokselle.

Opiskeluaikana hän tutustui ratkaisukeskeisiin menetelmiin, kokemusperäiseen oppimiseen, Neuro Linguistiseen Ohjelmointiin (NLP), suggestopediaan, systeemitieteisiin, ryhmädynamiikkaan, kommunikaatioon ja muihin teorioihin kokeillakseen niitä käytännössä viransijaisena kouluissa mahdollisimman useasti. Hän teki myös töitä suggestopedisenä kieliopettajana ja opetti suggestopediaa.

Intohimona oli vapauttaa yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden sekä yritysten potentiaali, ensin johtaja-asemassa ja sittemmin yrittäjänä ja valmentajana. Tämän myötä hän keräsi syventävää kokemusta konfliktien ratkaisua ja tiimejä koskevista teorioista ja myös organisaatiokehityksestä, muutosprosesseista ja johtajuudesta. Tänä päivänä innon kohteina ovat neurotiede, erilaiset valmennusmenetelmät ja systeeminen työskentely. Haasteet motivoivat tätä käynnistävää henkilöä.

 

Innostava fasilitaattori -koulutusesite

Lue lisää Innostava fasilitaattori -koulutuksestamme.

Lataa tästä
 

JOHTORYHMÄSTÄ TÄHTIJOUKKUE – VESA RISTIKANGAS, TAPANI RINNE

Coaching Housen perustaja ja toimitusjohtaja Vesa Ristikangas tarjoaa parannuskeinot ja työkalut uudenlaisen menestyksen rakentamiseen. Konkreettiset menetelmät ja ajattelua rikastavat teoriat yhdistyvät viihdyttävästi esimerkkeihin ja vankkaan kokemustietoon. Tähtijoukkue nostaa yhteistyönsä uudelle tasolle, ja se näkyy myös tuloksissa.

Lataa tästä
 

VALMENTAVA ESIMIES – MARJO-RIITTA RISTIKANGAS, LENI GRUNBAUM

Huippuvalmentajiemme kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä. Mitä inhimillisempi ja tavallisempi esimies uskaltaa olla, sitä enemmän hän saa osakseen arvostusta. Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla yli-ihminen, vaan ajatteluaan kehittävä, vuorovaikutustaitojaan harjoittava ja tunteitaan hyödyntävä johtamisen ammattilainen. Valmentava esimies innostaa ja innostuu yhdessä johdettaviensa kanssa.

Suurin hyöty koulutuksesta on ollut ehdottomasti syvempi ja voimallisempi kuuntelun ja kysymisen taito ja ymmärrys siitä, että vuorovaikutuksessa ei tarvitse aina tehdä ja tapahtua niin paljoa.

Henrika Aapro
Kehittämisasiantuntija, Evira

Lataa tästä