John Leary-Joyce, Executive Mentor & Trainer | Coaching House Finland

John Leary-Joyce, Executive Mentor & Trainer

John on UK:ssa päämajaansa pitävän kansainvälisen valmennus- ja koulutusorganisaatio AoEC:n (Academy of Executive Coaching) perustaja ja toimitusjohtaja. John on kokenut ylimmän johdon coach, pidetty kouluttaja ja kysytty luennoitsija. Hän on intohimoinen tiimicoachingin kehittäjä ja kokemuksellisten vuorovaikutusmenetelmien puolestapuhuja. Hän kouluttaa ympäri maailmaa ammatticoacheja ja sisäisiä muutosagentteja.

John on erityisen tunnettu coach siinä, että hänellä on kyky tukea yksilöitä heidän yksilöllisten vaikuttamisosaamistensa vahvistamisessa. Lisäksi Johnin kokemuksessa heijastuu vahva tavoitteellinen ja systemaattinen ote.

John on systeemisen ajattelun ennakkoluuloton soveltaja. Hän on kouluttanut tiimien johtamiseen ja coachaamiseen liittyviä kokonaisuuksia hyvin pitkään, jotka kumpuavat tiimien ja ryhmien dynamiikan hyödyntämisestä. Johnia pidetään arvostavana, väliintuloissaan rohkeana ja luovana cochina.

Yhteistyö Coaching Housen kautta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhdistää coaching-osaamista ja ryhmäymmärrystä.

 

Innostava fasilitaattori -koulutusesite

Lue lisää Innostava fasilitaattori -koulutuksestamme.

Lataa tästä
 

JOHTORYHMÄSTÄ TÄHTIJOUKKUE – VESA RISTIKANGAS, TAPANI RINNE

Coaching Housen perustaja ja toimitusjohtaja Vesa Ristikangas tarjoaa parannuskeinot ja työkalut uudenlaisen menestyksen rakentamiseen. Konkreettiset menetelmät ja ajattelua rikastavat teoriat yhdistyvät viihdyttävästi esimerkkeihin ja vankkaan kokemustietoon. Tähtijoukkue nostaa yhteistyönsä uudelle tasolle, ja se näkyy myös tuloksissa.

Lataa tästä
 

VALMENTAVA ESIMIES – MARJO-RIITTA RISTIKANGAS, LENI GRUNBAUM

Huippuvalmentajiemme kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä. Mitä inhimillisempi ja tavallisempi esimies uskaltaa olla, sitä enemmän hän saa osakseen arvostusta. Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla yli-ihminen, vaan ajatteluaan kehittävä, vuorovaikutustaitojaan harjoittava ja tunteitaan hyödyntävä johtamisen ammattilainen. Valmentava esimies innostaa ja innostuu yhdessä johdettaviensa kanssa.

Suurin hyöty koulutuksesta on ollut ehdottomasti syvempi ja voimallisempi kuuntelun ja kysymisen taito ja ymmärrys siitä, että vuorovaikutuksessa ei tarvitse aina tehdä ja tapahtua niin paljoa.

Henrika Aapro
Kehittämisasiantuntija, Evira

Lataa tästä