MARJUT ALATALO, EXECUTIVE COACH & TRAINER

MARJUT ALATALO, EXECUTIVE COACH & TRAINER

“Marjut on dynaaminen, avarakatseinen ammattilainen, jolla on rutkasti energiaa. Hänen kyvykkyytensä kuunnella, ymmärtää ja löytää ratkaisuja on hämmästyttävää. Hän inspiroi, motivoi ja tukee koulutettaviaan. Marjutin kanssa työskentely on tuottoisaa, menestyksekästä ja hauskaa.” 

Uusien toimintatapojen aloittaminen, ja toiminnan vakiinnuttaminen käytännöksi, on usein vaivalloista ja aikaa vievää. Tämä sai Marjutin aikoinaan kouluttautumaan sekä ammatticoachiksi että -fasilitaattoriksi. Innostavana ja luontaisesti uteliaana Marjut saa osallistujat ideoimaan uutta ja näkemään enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Kouluttajana Marjutin vahvuus on käytännönläheisyys. Hän haastaa osallistujia miettimään, millaisia käytännön tilanteita he haluaisivat oppia hoitamaan paremmin ja miten viedä opittuja malleja käytäntöön. Hänelle on tärkeää, että koulutettavat oivaltavat itse.

Marjut on intohimoinen asiantuntijaorganisaatioiden kehittämisen, valmentavan johtajuuden, coach sekä fasilitointitaitojen puolestapuhuja. Hän yhdistää jatkuvan kehittämisen, liiketoimintaymmärryksen ja yksilön muutosherkkyyden käytännönläheiseksi ja tavoitteelliseksi kehitysprosessiksi.

Marjutilla on 25 vuoden kokemus johtamisesta ja yli 15 vuoden kokemus kouluttamisesta. Marjut on tavoiteorientoitunut, ihmisten erilaisuutta ymmärtävä, kannustava ja myös asioihin tarttuva johtamisen konkari. Osallistaminen on aina ollut lähellä hänen sydäntään. Koulutukseltaan Marjut on BBA, eli johtamiseen erikoistunut kansainvälisen liiketoiminnan tradenomi, jolla on myös pedagoginen pätevyys. Lisäksi hän on ICF-sertifioitu coach (PCC) ja Coaching Housen fasilitaattorikouluttaja.

Marjut Alatalo
marjut.alatalo@bomentis.fi
+358 40 5033 472

Lue Marjutin kirjoittamia blogitekstejä
Marjut Alatalo​​​​​​​

Muutos on yksilöllinen kokemusperäinen asia. Meistä kukin käsittää eri asiat eri tavoin, esimerkiksi joko ”business as usual” -asioiksi tai muutokseksi.

Marjut Alatalo​​​​​​​

Tiimin tai organisaation kyky uusiutua ja tehdä tulosta on riippuvainen kyvystä oppia ja kehittyä. Kykyä tarvitaan erityisesti monimutkaisissa tilanteissa tai ongelmissa, jotka jäävät jumittamaan toimintaa.

Marjut Alatalo​​​​​​​

Kuulen päivittäin eritasoista tuskaa siitä, kun viesti ei mene halutulla tavalla läpi organisaatioissa. Tyypillisenä muutos -ja esimiesviestinnän perussääntönä tuntuu olevan toisto: ”Kun sanon 100 kertaa saman asian, niin vasta sitten se menee perille.”

 

Businesscoaching perustaidot -koulutusesite

Lue lisää Businesscoachingin perustaidot -koulutuksestamme.

Lataa tästä