Peter Peitsalo, Executive Coach & Trainer

Peter Peitsalo, Executive Coach & Trainer

Halu tukea ihmisiä ja erilaisia tiimejä heidän kehittymisessään on ollut keskeisin arvo koko työurani aikana. Näen valmentavan ja osallistavan johtamistavan sekä halun jatkuvaan oppimiseen merkittäviksi nykypäivän työelämätaidoiksi. Näiden uusien taitojen vieminen osaksi ihmisten ja organisaatioiden arkea on minulle erittäin tärkeää. 

Olen toiminut vuodesta 2007 lähtien valmentajana, coachina ja työnohjaajana. Vuosien aikana olen toiminut ihmisten johtajana ja johtanut asiantuntijoita asiantuntijaorganisaatioissa. Olen syventynyt erilaisiin arvioinnin ja laatujohtamisen menetelmiin, joita asiakkaani ovat saaneet hyödyntää omassa työssään. Rakastan luoda uutta ja pysyvää. Siksi olen kouluttanut sekä työnohjaajia että coacheja uusien taitojen pariin.

Uskon tiimien ja organisaatioiden kehittämisessä systeemiseen ja psykodynaamiseen lähestymistapaan. Näiden teorioiden avulla on mahdollista päästä työskentelyssä tasolle, joka edistää työhön liittyvän syvällisen ymmärryksen kasvua ja tukee pysyvien myönteisten muutosten aikaansaamista. Kasvun ja muutoksen näkeminen asiakkaissani onkin minulle yksi keskeinen motivaatiotekijä.

Pitkäaikainen työ ihmisten ja organisaatioiden hyvinvoinnin parissa on antanut perspektiiviä ammatillisen kehittymisen lainalaisuuksiin, sekä tarjonnut mahdollisuuden oppia niin ryhmien kuin organisaatioidenkin dynamiikasta. Innostun uuden oppimisesta ja mahdollisuudesta saada vaikuttaa toisten oppimiseen ja kehittymiseen. Haluankin olla edesauttamassa yrityksiä kohti parempaa työelämää ja elämänhallinnan arjen taitoja. Tästä syystä minulla on kirjoitusprojektina tuottaa systeemisyydestä kansantajuinen teos organisaatioiden kehittäjien käyttöön.

Olen ollut vuodesta 2016 Suomen Coaching-yhdistyksen hallituksen jäsen ja 2018 alkaen SCY:n, ICF Finlandin sekä EMCC:n yhteisen eettisen toimikunnan puheenjohtaja.

Koulutukseni on sosionomi, YAMK. Koulutuksessani olen syventynyt osaamisen ja hyvinvointiteknologian johtamiseen. Olen lisäkoulutukseltani Master CSLE (johdon ja esimiesten työnohjaaja & coach -tutkinto) ja Master TSC (coachien ja työnohjaajien kouluttajakoulutus). Työskentelykieleni ovat suomi ja englanti.

Peter Peitsalo
peter.peitsalo@bomentis.fi

+358 40 5033 721

Lue Peterin kirjoittamia blogitekstejä
Peter Peitsalo​​​​​​​

As a successful leader or organizational developer, you have to have enough understanding about these changes and their impacts. Learning systemic coaching skills can help you with that.

Peter Peitsalo​​​​​​​

Toimiessani taannoin työnohjaajana, huomasin saavani koko ajan enemmän työnohjauspyyntöjä, koska minulla on coachingosaamista.

Peter Peitsalo​​​​​​​

Kouluttautuminen coachiksi on iso investointi itseen. Vaikutukset näyttäytyvät parhaimmillaan sekä ammatillisella että henkilökohtaisella tasolla. Näin myös hyvässä prosessissa tulisi tapahtua, sillä coachingia tehdään tietotaidon ohella pitkälti omalla persoonalla.