ESIMIES TIIMIVALMENTAJANA©

Esimies tiimivalmentajana© -koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat olla kehityksen kärjessä uudistamassa suomalaista työkulttuuria. Haluat kehittää toimintaa työntekijälähtöisesti unohtamatta liiketoiminta- ja asiakaslähtöisyyttä. Lisäksi sinulle on tärkeää pitää huolta siitä, että tiimisi pysyy kehityksen kärjessä.

Tiimivalmentaja
 1. saa hyvinkin erilaiset ihmiset työskentelemään yhdessä
 2. saa tiimin toimimaan yhteisvastuullisesti yhteisten tavoitteiden mukaisesti
 3. osaa innostaa tiimiä kehittämään toimintaansa asiakkaan parhaaksi.

Esimies tiimivalmentajana© -koulutuksessa opit rakentamaan tiimistäsi huippujoukkueen!

Opit

 • energisoimaan tiimiä osallistavilla menetelmillä
 • hyödyntämään tiimin vahvuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi
 • ratkaisemaan tiimin jumeja ja jännitteitä
 • kasvattamaan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta tiimissäsi.

Onnistuaksesi tarvitset erityistaitoja, joita harjoittelet käytännössä koulutuspäivissä ja koulutuspäivien välisenä aikana. Treenauksen ansiosta opitut asiat rakentuvat käytännön taidoiksesi ja vahvistavat tiimivalmentajan taitojasi.

Miten Esimies tiimivalmentajana© toteutetaan käytännössä?

 • Koulutus sisältää kolme koulutusmoduulia ja virtuaalitapaamisen. Koulutukseen kuuluu lyhyt ennakkotehtävä, ja lähijaksojen välillä teet välitehtäviä: harjoittelet uusia taitoja, sparraat vertaisiasi ja tutustut kirjallisuuteen.
 • Koulutuksen teemat ovat: tiiminvalmentaja suunnannäyttäjänä, yhteisten onnistumisten rakentajana sekä mahdollistaja kasvun moottorina.
  • Tiiminvalmentaja suunnannäyttäjänä päivän aikana tutkailet itseäsi valmentavana johtajana ja saat eväitä kehittää itseäsi suunnannäyttäjänä.
  • Yhteisten onnistumisten rakentaja päivän aikana pureudumme erilaisuuden ja tiimityön problematiikkaan. Saat eväitä tutkailla tiimisi jäsenten erityislaatua ja löydät keinoja, joilla otat yhteistyön piilevät mahdollisuudet käyttöön.
  • Mahdollistaja kasvun moottorina päivän aikana paneudumme, miten luot edellytykset tiimisi toiminnalle. Opit tarkemmin havainnoimaan tiimiäsi ja kohdentamaan toimintaasi niin, että se kasvattaa tiimin rohkeutta, lisää sen kykyä päätöksiin ja aloitteelliseen työskentelyyn.

Miten Coaching Housen Esimies tiimivalmentajana© eroaa perinteisestä koulutuksesta?

 • Työotteemme on vuorovaikutteinen: osallistujat ovat valmennuksen päähenkilöitä. Kaikki teemat kytketään heidän arkitilanteisiinsa.
 • Tapaamisten välillä oppimista tuetaan monipuolisilla sovellustehtävillä. Sparrausparit tukevat osaamisen jakamista ja vahvistavat keskinäistä oppimista läpi yhtiön.
 • Lähipäivissä harjoitellaan tiiminvalmentamisen taitoja, ei vain puhuta siitä. Oppiminen syntyy omakohtaisen kokemuksen pohjalta.
 • Kouluttajina toimivat Coaching Housen Marjut Alatalo ja Vesa Ristikangas. Lisätietoa kouluttajista löydät täältä.