Valmentava esimies©

Valmentava esimies© -koulutuksessa saat perustaidot valmentavalle ajattelu- ja toimintatavalle. Koulutuksessa opit käytännönläheisesti valmentavan esimiestyön ydintaitoja ja niiden soveltamista ihmisten johtamistyössä. Osallistavan, arvostavan ja tavoitteellisen johtamisotteen sisäistäminen saa johdettavissa olevan potentiaalin käyttöön! Lisäksi saat itsellesi Coaching Leadership Pulse® -johtamisanalyysin, jonka avulla sinun on helppo vahvistaa olemassa olevia vahvuuksiasi ja rakentaa innostava kehityssuunnitelma.

Kenelle?

Valmentava esimies -koulutus on tarkoitettu esimiehille, jotka haluavat muuttaa pysyvästi suhtautumistaan ja toimintaansa valmentavampaan suuntaan.

Koulutuksen myötä

  • Kasvatat ja syvennät ymmärrystäsi valmentavan esimiestyön teoriasta ja käytännöstä.
  • Opit käyttämään valmentavia työkaluja ja käytännön coachingtaitoja, joita voi hyödyntää uuden johtamisotteen vahvistamisessa.
  • Pääset harjoittelemaan valmentamista, ja saat myös kokemuksen valmennettavana olemisesta.
  • Saat innostusruiskeen oman esimiesroolisi vahvistamiseen.
Valmentava esimies-koulutus oli minulle erittäin mieleenpainuva kokemus. Koulutusryhmässä oli erittäin vahva keskinäinen luottamus. Myös ryhmän intiimi koko mahdollisti uskalluksen kokeilla ja harjoitella uusia asioita. Arvostin sitä, että koulutus oli hyvin strukturoitu kokonaisuus, jossa teoria, harjoitukset ja kotitehtävät sulautuivat erinomaiseksi kokonaisuudeksi.
Martina Serlachius Medical Manager AbbVie Oy
image description

Koulutuksen kuvaus

Koulutus rakentuu intensiivisistä lähipäivistä (1,5 + 1 + 1 pv) sekä oppimista tukevista välitehtävistä.

“Valmentava esimies sopii loistavasti kaikille esimiestyötä tekeville.
Kirjan kuvailevien esimerkkien ja konkreettisten työkalujen avulla voit peilata omaa toimintatapaasi ja kehittyä lisää valmentavana esimiehenä.”
Mari Rautiainen, henkilöstöjohtaja
Helsingin Diakonissalaitos

Koulutushintaan sisältyy varsinaisten lähipäivien ohjauksen lisäksi

  • Asiantuntijoidemme kirjoittama kirja: Valmentava esimies (Ristikangas & Grünbaum, Talentum 2014)
  • Valmentava esimies eli Coaching leadership Pulse® -palautekysely
  • Yksilöllisen tuen sovellustehtävien tekoon
  • Kokouspaketti: maittava lounas ja virkistävät taukotarjoilut

Kouluttajat

Koulutuksesta vastavat Coaching Housen Executive Coachit Marjo-Riitta Ristikangas ja Anna Lönnroth. He ovat ryhmädynamiikan asiantuntijoita Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitokselta, jossa he ovat edistäneet sekä itsensäjohtamisen että muutosjohtamisen tutkimusta. Heiltä on tulossa Tiimin valmentaminen -teos, johon näitä teorioita ja työelämän arjen johtamistilanteita on tiivistetty oivalluttavalla tavalla. Marjo-Riitta Ristikangas on kirjoittanut aikaisemmin menestysteokset Valmentava johtajuus ja Valmentava esimies.