Kuunteletko vai luuletko vaan kuuntelevasi?

Kuunteletko vai luuletko vaan kuuntelevasi?

Vesa Ristikangas​​​​​​​

Valmentavassa otteessa keskitytään paljon voimallisten kysymysten tekemiseen. Huomattavasti paljon vähemmälle huomiolle jää kuuntelu ja siihen liittyvät näkökulmat. Omien kokemusten siivittämänä voi hyvin todeta, että kuuntelu on yksi haastavimmista taidoista vuorovaikutuksen maailmassa. Helposti ajatellaan, että kuuntelu on yksinkertaista ja helppoa. Todellinen kuuntelu edellyttää kuitenkin systemaattista harjaantumista. Haluatko sinä kehittyä kuuntelijana?

Tietäjästä tulkkiin

Kuuntelua tapahtuu jatkuvasti, eri tavoin. Monet ärsykkeet menevät havaintosysteemiemme lävitse ilman tietoista ponnistelua. Kun huomion kiinnittyy valitsemaamme kohteeseen, alkaa aktiivisen kuuntelun vaihe. Vuorovaikutuksessa toisten kuuntelun laatu muuttuu dramaattisesti, kun oppii tunnistamaan omat tyypilliset kuuntelijan roolinsa.

  1. Kuuron rooli on helposti tunnistettava. Olen kuuntelevinani, mutta todellisuudessa ajattelen muita asioita. Huomioni on toisaalla.
  2. Tietäjän rooli suuntaa huomioni siihen, mitä ymmärrystä minulla on kuulemastani asiasta. Usein tietäjänä mietin omaa vastakommenttiani ja ajatusta, jolla pystyn osoittamaan oman osaamiseni.
  3. Tuomarin rooli keskittyy siihen, olenko kuulemastani asiasta samaa vai eri mieltä. Hyväksynkö vaiko hylkäänkö?

Kaikki kolme edellä mainittua kuuntelijan roolia ovat varsin itsekkäitä kuuntelutyylejä, koska niistä jokainen keskittyy vain siihen, mitä omien korvien välissä tapahtuu. Kiinnostus ei yllä viestin lähettäjään ja hänen ajattelunsa ymmärtämiseen. Todellista kuuntelua tapahtuukin vasta tasoilla 4 ja 5.

  1. Tulkin roolissa huomio siirtyy toiseen. Kiinnostus herää siitä, mitähän toinen mahtaa sanomisellaan tarkoittaa. Tulkki pystyy siirtämään omat tarpeet ja impulssit syrjään ja sanoo syntyneitä tulkintoja ääneen, tyyliin ”tarkoitatko viestilläsi sitä, että…” tai ”ymmärsinkö oikein, että sinulle on tärkeää se, että…”
  2. Ymmärtäjän roolissa kuuntelija haluaa varmistaa 100%:sti, että viestin lähettäjä tulee kuulluksi. Äärimmilleen vietynä se on papukaijamaista viestin palauttamista, jossa toistetaan kuultu viesti samoilla sanoilla toiselle.

Kohti parempaa kuuntelua

Kuuntelun jalon taidon kehittämisessä voi onneksi aina harjaantua. Oman kuuntelutyylin tiedostaminen on ensimmäinen askel kohti laadukkaampaa kuuntelua. Seuraavilla kysymyksillä jo pääsee kuuntelun taidossa eteenpäin.

  • Missä tilanteessa kuunteluni taso laskee? Miksi?
  • Mitä minussa tapahtuu silloin?
  • Miten omat kokemukseni vaikuttavat kuulemaani?
  • Miten varmistan se, että en estä omalla sanomisellani toisen ajattelua ja sen kehittymistä?
  • Miten varmistan sen, että toinen tulee kuulluksi?

Pelkkä rationaalinen ymmärtäminen ei kuitenkaan riitä, koska tarvitaan myös sinnikkyyttä pysähtyä tunnistamaan omia ajatuksiaan ja etenkin tunnetilojaan. Erityisen haastavaksi kuuntelu tulee silloin, kun tunteet valtaavat kokemuksen. Kyky pitää suunsa kiinni on erittäin hyödyllinen taito, koska usein jo 5-10 sekunnin vaitiolo muuttaa syntyneen tunnekokemuksen. Olit sitten esimies tai sisäinen kehittäjä, tai kotioloissa vanhempi tai puoliso, samat lainalaisuudet pätevät. Kannattaa lopettaa itsensä pettäminen, jos ajattelet olevasi ”valmis” kuuntelijana. Lähde tutkimaan omia kuuntelutyylejäsi ja pyydä myös palautetta. Päätä oppia kuuntelemaan, jos uskallat!

Liittyvät blogit
Coaching House​​​​​​​

Kun muutos jyllää, haasteet musertavat ja usko omaan pärjäämiseen sakkaa, tiimi voi pahimmillaan lamaantua avuttomuuteensa. Itseluottamusta ja aikaansaamista kasvatetaan vahvistamalla keskinäisiä suhteita, selkiyttämällä tavoitetta, tuomalla näkyviin huolet ja ilonaiheet sekä päättämällä seuraavista askelista.

Marja Viluksela​​​​​​​

Pekka toimii johtajana IT-firmassa. Hän on havahtunut siihen, että esimies- ja johtajatyössä on paljon kehittämistarpeita. Jotain pitäisi tehdä, mutta mistä aloittaa? Jollekin kurssille? Tiimin yhteinen kehittämispäivä? Sisäinen kehittämishanke…? Kaikki vaihtoehdot tuntuvat jo vähintään kertaalleen koetelluilta.

 

Lataa kirjanäyte: Valmentava johtajuus

Lataa tästä ote Valmentava johtajuus -kirjasta, joka on edelleen Suomen luetuin valmentavan johtamisen bestselleri. Kirjanäytteessä avataan, miten arvostus näyttäytyy arjessa.

Lataa tästä
 

Lataa työkalu: Tunnekompassi

Tunnekompassi on Coaching Housen tekemä uniikki työkalu. Sen avulla voit käsitellä ryhmissä haastavia tilanteita, joihin liittyy vahvoja tunnelatauksia.

Lataa tästä
 

Systemic Business Coach, InSys -koulutusesite

Lue lisää Systemic Business Coach, InSys -koulutuksestamme.

Lataa tästä
 

Systemic Team Coach, Teamsys -koulutusesite

Lue lisää Systemic Team Coach, TeamSys -koulutuksestamme.

Lataa tästä