Menetelmien rikkaus parantaa konsultaatiotyön laatua!

Menetelmien rikkaus parantaa konsultaatiotyön laatua!

Peter Peitsalo​​​​​​​

Työ ja työelämä muuttuvat. Osa muutoksista ulottuu syvälle työelämään ja organisaatioiden toimintaan uudistaen kokonaisvaltaisesti niin organisaatiokultuurit kuin -rakenteetkin. Asiantuntijuuden ja itseohjautuvuuden kasvu lisäävät tarvetta jatkuvaan oppiseen ja valmentavaan työkulttuuriin, jossa perinteinen ylhäältä-alas-johtaminen on vaihtunut osaamisen ja potentiaalien johtamiseksi.

Muutosten vaikutuksia konsultaatiotyöhön

Työ 2040 – skenaarioita työn tulevaisuudesta -raportissa nostetaan esille kolme vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa: kunnialliset puurtajat, taipuisat tekijätyypit ja taikurien talous. Ensimmäisessä skenaariossa työ on vakaata ja kuuluu hallittuun arkeen. Taipuisat tekijätyypit -skenaariossa työn muutokset näyttäytyvät työajan vähentymisenä ja työsuhteiden määrän kasvuna. Työn luonteeseen liittyy siirtyminen organisaatioista verkostoihin ja työsuhteista erilaisiin produktioihin. Viimeisessä skenaariossa työ on vakaata ja työsuhteita voi olla useita.

Eri skenaarioiden yhteisenä nimittäjänä on muutos nykytilaan. Osa muutoksista, kuten keikkatyön lisääntyminen tai digitalisaatio ovat jo nykypäivää. Tulevat muutokset liittyvät esimerkiksi työurien omaehtoiseen pirstaloitumiseen, lisääntyneeseen liikkuvuuteen eri työpaikkojen välillä ja valmentavan johtamistavan kasvuun.

Muutokset työelämässä heijastuvat myös konsultaatiotyötä tekevien ihmisten arkeen. Kuinka kehittää pitkäkestoisesti tiimiä, jos tiimi työskentelee vaihtuvalla kokoonpanolla alle vuoden? Miten tukea asiantuntijaa työssään, jos työpaikka siirtyy joka talvi Punavuoresta Balille? Kehitys haastaa konsultaatiotyön ammattilaisia varmistamaan oman osaamisen ajantasaisuus proaktiivisesti. Oman osaamisen syventämisen ohella ammattitaitoa kannattaa myös laajentaa perehtymällä rinnakkaisiin työmuotoihin.

Rajoista työn rikastamiseen

Konsultaatiotyön piirissä pyritään ajoittain vetämään rajaa eri työmuotojen (erityisesti työnohjauksen ja coachingin) välille. Rajanveto on varmasti tärkeää ainakin silloin, kun ammattilaisella on tarve selkeyttää sitä, mitä on tekemässä. Muutoin tiukka rajanveto on turhaa. Palvelua ostava asiakas on olettavasti enemmän kiinnostunut tuloksista ja vaikutuksista kuin siitä, mihin kategoriaan ammattilaisen käyttämä menetelmä sijoittuu.

Konsultti, jolla on monipuolinen koulutustausta, omaa laajan viitekehyksen yksilöiden ja organisaatioiden kehittämiseen. Oman kokemukseni mukaan laadukas coach-koulutus antaa lisää välineitä vaikuttaa asiakkaiden työhön liittyviin kysymyksiin. Coachingin menetelmät myös lisäävät omaan ammatilliseen identiteettiin ja työhön liittyvää ymmärrystä tavalla, joka tukee vastaavia työnohjauksen ja miksei myös mentoroinnin menetelmiä.

Sinustako coach?

Coaching Housen järjestämä Systemic Business Coach® -koulutus perehdyttää osallistujat systeemiseen viitekehykseen. Systeeminen ajattelu täydentää erinomaisesti niin psykodynaamista kuin voimavarakeskeistäkin viitekehystä tehden näkyväksi sekä ihmisten että organisaatioiden keskinäisen suhteen ja vaikutukset. Koulutuksen käytännönläheisyys sekä 100 % fokusoituminen coachingiin ja valmentamiseen antaa taatusti lisää työvälineitä sekä jo konsultaatiotyötä tekeville ammattilaisille kuin menetelmästä kiinnostuneille ja alalle kouluttautuville asiantuntijoille.

Seuraava Systemic Business Coach®-koulutus käynnistyy 2.4.2019.
Tervetuloa mukaan kehittymismatkalle!

Lataa laadukkaita materiaaleja
 

JOHTORYHMÄSTÄ TÄHTIJOUKKUE – VESA RISTIKANGAS, TAPANI RINNE

Coaching Housen perustaja ja toimitusjohtaja Vesa Ristikangas tarjoaa parannuskeinot ja työkalut uudenlaisen menestyksen rakentamiseen. Konkreettiset menetelmät ja ajattelua rikastavat teoriat yhdistyvät viihdyttävästi esimerkkeihin ja vankkaan kokemustietoon. Tähtijoukkue nostaa yhteistyönsä uudelle tasolle, ja se näkyy myös tuloksissa.

Lataa tästä
 

VALMENTAVA ESIMIES – MARJO-RIITTA RISTIKANGAS, LENI GRUNBAUM

Huippuvalmentajiemme kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä. Mitä inhimillisempi ja tavallisempi esimies uskaltaa olla, sitä enemmän hän saa osakseen arvostusta. Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla yli-ihminen, vaan ajatteluaan kehittävä, vuorovaikutustaitojaan harjoittava ja tunteitaan hyödyntävä johtamisen ammattilainen. Valmentava esimies innostaa ja innostuu yhdessä johdettaviensa kanssa.

Suurin hyöty koulutuksesta on ollut ehdottomasti syvempi ja voimallisempi kuuntelun ja kysymisen taito ja ymmärrys siitä, että vuorovaikutuksessa ei tarvitse aina tehdä ja tapahtua niin paljoa.

Henrika Aapro
Kehittämisasiantuntija, Evira

Lataa tästä