Miten systeeminen fasilitointi eroaa perinteisestä fasilitoinnista?

Miten systeeminen fasilitointi eroaa perinteisestä fasilitoinnista?

Vesa Ristikangas​​​​​​​

Systeeminen fasilitointi voi tapahtua yksilöiden, tiimien ja koko työyhteisön tasolla. Kokonaisvaltaisessa otteessa systeeminen organisaatiofasilitaattori ei ole pelkkä ulkopuolinen prosessin ohjaaja. Koska fasilitaattori on aina osa vuorovaikutuskokonaisuutta, hän ei voi eristää itseään ohjattavasta porukasta. Systeeminen fasilitaattori ymmärtää kontekstin ja on perillä oman toimintansa vaikutuksesta myös käsiteltävään sisältöön.

Perinteinen fasilitointiprosessi etenee ennakkosuunnitelman mukaisesti. Systeeminen fasilitointi on sen sijaan lähtökohdiltaan dynaamista, jolloin tilanteen etenemistä on mahdotonta ennustaa. Systeemisessä fasilitoinnissa huomioidaan ryhmässä syntyvät ilmiöt, tässä ja nyt. Prosessi etenee energisesti, ja siinä huomioidaan niin ryhmän teemat, vuorovaikutus kuin vireystila.

Systeeminen organisaatiofasilitointi pyrkii harmoniaan ja tasapainoon rakenteellisen jäykkyyden ja kaoottisen vapauden välillä. Yhteisön kehittämisenergia ohjataan paalutusten avulla, jolloin ihmisten ymmärrys kasvaa ja toiminta ohjautuu tarkoituksenmukaisesti kohti tavoitetta. Keskeistä on fasilitaattorin kyky tunnistaa ja ohjata ryhmää spontaaniin toimintaan, jossa ryhmän valintoja jatkuvasti hyödynnetään keskustelun ja toiminnan eteenpäin viemiseen.

Systeeminen fasilitaattori tarvitsee tuoreita työkaluja ja menetelmiä, jotka vahvistavat osallistamisosaamista!

Fasilitoinnin velho

on jatkokoulutus kehittyneimmille fasilitaattoreille, joka syventää systeemisen fasilitoinnin tausta-ajattelua sekä kykyä ohjata ryhmiä haasteellisissakin tilanteissa. Erityispaino on fasilitaattorina velhoksi kehittymisessä, ryhmän energian suuntaamisessa sekä muutoskyvykkyyden kasvattamisessa. Seuraava ryhmä alkaa 11.3.2020.

Lataa esite
Ilmoittaudu mukaan nyt!


Innostava fasilitaattori

on systeemisen fasilitoinnin peruskoulutus, joka antaa helposti sovellettavia välineitä energisoivalle ja tavoitteelliselle fasilitoinnille. Hahmotat fasilitoinnin ja osallistamisen kaaren sekä oman roolisi fasilitaattorina. Seuraava ryhmä alkaa 15.10.2019.

 

Lataa esite
Ilmoittaudu mukaan nyt!

 

Lue aiheeseen liittyviä artikkeleita
Leni Grünbaum​​​​​​​

Organisaation kyky uusiutua ja saada aikaan tavoiteltuja tuloksia riippuu pitkälti sen kyvystä oppia ja kehittyä. Kykyä tarvitaan erityisesti mutkikkaissa tilanteissa ja viheliäisten ongelmien parissa, jotka helposti lamaannuttavat ja jumittavat organisaation toimintaa.

Marjut Alatalo​​​​​​​

Kuulen päivittäin eritasoista tuskaa siitä, kun viesti ei mene halutulla tavalla läpi organisaatioissa. Tyypillisenä muutos -ja esimiesviestinnän perussääntönä tuntuu olevan toisto: ”Kun sanon 100 kertaa saman asian, niin vasta sitten se menee perille.”

Victoria Ristikangas​​​​​​​

Fasilitointi on ryhmän ohjaamista eri menetelmiä hyväksi käyttäen. Fasilitointimenetelmiä ja työkaluja on tuhansia. Aluksi tärkeintä on oppia muutama, joilla lähteä alkuun. Harjoitteleminen on ääritärkeää, fasilitointia ei voi oppia luentoa kuuntelemalla!

Lataa laadukkaita materiaaleja
 

Viisikymmentä tapaa fasilitoida auditorioissa

Monet tilat asettavat fasilitoinnille rajoitteita, ainakin fasilitaattorin ajatuksissa. Kaikissa tiloissa voi kuitenkin sovellettuna käyttää lukuisia aktivoivia ja hyvin toimivia fasilitointimenetelmiä.

Olemme koonneet oheiseen luetteloon 50 vinkkiä fasilitaattoreille pika-avuksi.

Lataa luettelo tueksesi, kokeile luovasti ja kerro meille kokemuksistasi ja lisävinkeistäsi.

Lataa tästä
 

JOHTORYHMÄSTÄ TÄHTIJOUKKUE – VESA RISTIKANGAS, TAPANI RINNE

Coaching Housen perustaja ja toimitusjohtaja Vesa Ristikangas tarjoaa parannuskeinot ja työkalut uudenlaisen menestyksen rakentamiseen. Konkreettiset menetelmät ja ajattelua rikastavat teoriat yhdistyvät viihdyttävästi esimerkkeihin ja vankkaan kokemustietoon. Tähtijoukkue nostaa yhteistyönsä uudelle tasolle, ja se näkyy myös tuloksissa.

Lataa tästä
 

Fasilitoinnin velho -koulutusesite

Lue lisää Fasilitoinnin velho -koulutuksestamme.

Lataa tästä
 

Innostava fasilitaattori -koulutusesite

Lue lisää Innostava fasilitaattori -koulutuksestamme.

Lataa tästä
Tutustu kirjoittajaan
Managing Director, Executive Coach & Trainer Tutustu