Olen vastausautomaatti - minulla ei ole aikaa!

Olen vastausautomaatti – minulla ei ole aikaa!

Coaching House​​​​​​​

”Jokaisen, joka haluaisi oppia valtuuttamista ja vastuuttamista kannattaisi osallistua koulutukseen.”

Kekkilän Milla Suominen mietti, miten hän voi HR-päällikkönä vaikuttaa koko organisaation kulttuuriin. Kekkilässä oli juuri aloitettu Vastuullisen ja innovatiivisen organisaatiokulttuurin kehittämishanke, jossa valmentavaa ajattelu– ja toimintatapaa koulutettiin esimiehille. Hän ajatteli, että kun henkilöstöpäällikkö on saanut syväoppimista valmentavasta otteesta, hän pystyy vaikuttamaan organisaation sisältä käsin valmentavasti.

”Olin vastausoraakkeli, jolta tultiin pyytämään vastauksia ja jolta myös saatiin vastauksia. Kun valmennusosaamista ei ole, tulee henkilöstöpäälliköistä hyvin helposti vastausautomaatteja!”

Millaa oli kiinnostanut coaching metodina jo useita vuosia. Kun hän sai mahdollisuuden osallistua coaching-koulutukseen, hän tarttui siihen heti. Hän valitsi Coaching Housen ohjelman, koska se tuki parhaiten henkilöstöammattilaisena kehittymistä.

Oppimismatka vuoristoratana

Milla Suomisen mukaan parasta koulutuksessa oli aito ja kokonaisvaltainen oppimiskokemus. Koulutus ei ollut missään nimessä ollut valmennus, johon voi vain mennä, lähteä kotiin ja 2 viikon päästä unohtaa kaiken.

 ”Iso anti matkasta on se, että alun perin jo hyvä itsetuntemus on koulutuksen myötä vielä entisestään parantunut. Se on minulle erittäin merkityksellistä.”

Systemic Busines Coach® -koulutus meni ihon alle ja henkilökohtaiseksi. Henkilökohtaisuus ja ihon alle meneminen syntyivät omien kehittämisalueiden ja vahvuuksien tunnistamisesta sekä syväluotaavasta itseanalyysista. Koulutus tuotti niin onnistumisen kuin epätoivon kokemuksiakin. Milla kuvaakin oppimista vuoristoradaksi, joka syvensi itsetuntemusta.

Systemic Business Coach® -koulutuksessa:

  1. Opin kehittämaan oman toiminnan kriittistä ja arvostavaa arviointia.
  2. Sain ahaa-elämyksiä reflektoimalla omaa ja toisten tapaa coachata.
  3. Tunnistin omat kehittymisalueeni ja vahvuuteni syväluotaavan itseanalyysin ja saadun palautteen avulla.

Keskivertoesimiehet ja sohvaperunat Systemic Business Coach® -koulutukseen

Jokaisessa yrityksessä pyritään keksimään jotain uutta ja siihen tarvitaan kaikkien aivot käyttöön. Viisaus ei asu pelkästään esimiehissä, saati johtoryhmässä. Myös muiden asiantuntijoiden on saatava potentiaalinsa käyttöön! Siihen tarvitaan valmentavaa otetta. Milla haluaisikin, että esimieskunnassa tapahtuisi heräämistä ja hän kuulisi tulevaisuudessa enemmän esimerkiksi: ”Mä haluankin oppia kuuntelemaan, enkä vain kertomaan!”- ajattelua esimiesten keskuudessa.

Milla suosittelee lämpimästi Systemic Business Coach®-koulutusta työyhteisön kehittäjille ja HR:lle. Hänestä olisi mahtavaa, jos saataisiin myös ihan tavalliset keskivertoesimiehet ja esimiestyönsä kehittämistä vieroksuvat eli ns. sohvaperunaesimiehet innostumaan koulutuksesta.

Lue lisää Systemic Business Coach® -ohjelmasta!

  • Suositteluhaluukkuus: 98% osallistujista
  • Hyödyllisyys: 100% osallistujista

Aiheeseen liittyvä koulutus

Katso koulutus – Vaikuttamistaidolla tehokkaaksi muutosjohtajaksi – Systemic Business Coach®
Lataa koulutusesite – Vaikuttamistaidolla tehokkaaksi muutosjohtajaksi – Systemic Business Coach®


Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita

Mistä apua muutoksen keskellä vaikuttamiseen?
Systeemisestä ajattelusta rohkeutta muutokseen

Lue aiheeseen liittyviä artikkeleita
Coaching House​​​​​​​

Muutos ei ole koskaan helppo, varsinkaan jos muutoksen pitäisi tapahtua organisaation sisällä. Muutoksessa on mukana useampi osatekijä ja joissakin tapauksissa muutokseen ei haluta osallistua tai osallistuminen on vähäistä muilta osapuolilta. Tarvitaan siis eri näkökulmien ymmärtämistä – systeeminen ajattelu saattaa olla vastaus ongelmiin.

Coaching House​​​​​​​

Mikään ei ole pysyvää paitsi muutos. Muutosvauhdista on tullut valtavaa ja voimavarat kuluvat yhä useammalla meistä arkirutiineihin. Muutosten jyllätessä takerrumme helposti kontrolliin. Kun asioita ei voi kontrolloida, se voi johtaa ennen pitkää riittämättömyyden tunteeseen. Nämä tunteet saattavat olla oireita kommunikaatioyhteyden puutteesta tai heikkoudesta.

Lataa laadukkaita materiaaleja
 

Systemic Business Coach, InSys -koulutusesite

Lue lisää Systemic Business Coach, InSys -koulutuksestamme.

Lataa tästä
 

VALMENTAVA ESIMIES – MARJO-RIITTA RISTIKANGAS, LENI GRUNBAUM

Huippuvalmentajiemme kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä. Mitä inhimillisempi ja tavallisempi esimies uskaltaa olla, sitä enemmän hän saa osakseen arvostusta. Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla yli-ihminen, vaan ajatteluaan kehittävä, vuorovaikutustaitojaan harjoittava ja tunteitaan hyödyntävä johtamisen ammattilainen. Valmentava esimies innostaa ja innostuu yhdessä johdettaviensa kanssa.

Suurin hyöty koulutuksesta on ollut ehdottomasti syvempi ja voimallisempi kuuntelun ja kysymisen taito ja ymmärrys siitä, että vuorovaikutuksessa ei tarvitse aina tehdä ja tapahtua niin paljoa.

Henrika Aapro
Kehittämisasiantuntija, Evira

Lataa tästä