Systeemisestä ajattelusta rohkeutta muutokseen

Systeemisestä ajattelusta rohkeutta muutokseen

Coaching House​​​​​​​

Systeemisestä ajattelusta keinoja organisaation sisäisenä muutosagenttina toimiseen.

Muutos ei ole koskaan helppo, varsinkaan jos muutoksen pitäisi tapahtua organisaation sisällä. Muutoksessa on mukana useampi osatekijä ja joissakin tapauksissa muutokseen ei haluta osallistua tai osallistuminen on vähäistä muilta osapuolilta. Tarvitaan siis eri näkökulmien ymmärtämistä – systeeminen ajattelu saattaa olla vastaus ongelmiin.

Systeemisen ajattelun oppiminen ja ymmärtäminen antaa eväät muutoksen keskellä vaikuttamiseen, sekä rohkeutta muutoksen keskelle. Artikkelissamme kerromme neljä näkökulmaa systeemisen ajattelun hyödyistä.

1. Rohkeutta vaikuttaa organisaation muutokseen

Olomme muutoksessa voi tuntua keinottomalta ja voimattomalta, koska emme ymmärrä miten tekomme vaikuttavat. Systeeminen ajattelu tarjoaa muutoksen tekijälle eväitä muutokseen. Sen avulla voit tulla tietoiseksi siitä, miten eri yksilöt organisaation sisällä suhtautuvat muutokseen. Systemic Business Coach® -koulutuksessa saat uskallusta puhua muutokseen liittyvistä keskeisistä asioista niiden oikeilla nimillä. Saat eri menetelmiä ja työkaluja, joilla kasvattaa ryhmän sisäistä luottamusta. Voit ottaa ne käyttöön työyhteisössäsi. Kasvavan ymmärryksen myötä saat rohkeutta mennä kohti vaikeitakin asioita ja luottamus kasvaa.

2. Erilaiset näkökulmat rikastavat – työkaluja erilaisten näkökulmien hyödyntämiseen

Systeemisessä ajattelussa pyrimme tarkastelemaan muutosta eri näkökulmista. Kiinnostumme siitä, miten muut ajattelevat käsillä olevasta asiasta ja opimme hyväksymään erilaiset näkökulmat ilman niiden teilaamista. Systeeminen ajattelu auttaa myös kyseenalaistamaan ja kysymään miksi. Näin pystymme hahmottamaan mikä toimii ja missä toiminnassa on puutetta. Kun muutoksesta ja ongelmista puhutaan yhdessä, erilaisuuden hyödyt tulevat käyttöön.

Systeeminen ajattelu tarjoaa konkreettisia työkaluja, joista keskeisimmät ovat:

  • Verkostokartta, joka auttaa ymmärtämään organisaation toimintaa
  • Systeeminen tavoitetyöskentely, jossa tutkitaan eri näkökulmista tavoitteen merkitystä

Systeeminen työkalu tekee näkyväksi
– Vesa Ristikangas, Coaching House Managing Director, Executive Coach & Trainer

3. Asennemuutoksesta avaimet onnistumiseen

Kun vuorovaikutuksen suunta kulkeekin pois haluamaltamme reitiltä, hermostumme ja tunnemme epäonnistumisen tunnetta sekä kontrollin menettämisen pelkoa. Systeemisen ajattelun keskiössä ovat kontrolloimisen tarpeesta irti päästäminen ja vuorovaikutuksen moninaisuuden näkeminen ja hyödyntäminen. Systemic Business Coach® -koulutuksessa annetaan vuorovaikutuksen ennakointiin työkaluja ja ennen kaikkea – opitaan päästämään irti kontrollista.

Systeemisesti näkevä ammattilainen ei ensisijaisesti näe ongelmia yksilöissä, vaan kuvatut ongelmat kuvaavat aina samalla myös jotain kyseisestä työyhteisöstä. Vaikeneminen ja toisten syyttäminen ovat tyypillisiä tapoja, joka mahdollistavat ongelmien kasaantumisen. Kun asioista rohkaistutaan puhumaan ääneen niiden oikeilla nimillä, alkaa tapahtua muutoksia. Systeemisessä ajattelussa yksilöongelmien sijaan huomio kiinnitetään kokonaisuuteen, vuorovaikutussysteemiin ja sen ymmärtämiseen.

Kontrollin sijaan systeemiä voi yrittää ymmärtää tietyssä hetkessä
– Vesa Ristikangas, Coaching House Managing Director, Executive Coach & Trainer

4. Taitoja vaikuttaa organisaation arkeen

Systemic Business Coach® -muutosjohtajakoulutuksessa saat valmiudet toimia oman organisaatiosi muutosmoottorina, sekä taitoa soveltaa systeemistä ajattelua muutoksessa. Opit saamaan ryhmään tunnetta, opit taitoja kuunnella, reagoida ja osaat ohjata keskustelun olennaiseen. Systeeminen ajattelu on todellista johtajuutta, jossa opitaan vuorovaikutuksen vaikutukset omalta ja koko yhteisön näkökantilta.

Tutustu Milla Suomisen oppimistarinaan ja kokemuksiin Systemic Business Coach® -koulutuksesta. Millan kokemuksesta käy ilmi, kuinka hän oppi koulutuksessa uudenlaisia vaikuttamisen ja johtamisen taitoja. Milla pystyi myös päästämään irti menneistä toimintatavoista ja hyväksymään vuorovaikutuksen itsenäisen etenemisen.


Aiheeseen liittyvä koulutus

Katso koulutus – Vaikuttamistaidolla tehokkaaksi muutosjohtajaksi – Systemic Business Coach, Insys®
Lataa koulutusesite – Vaikuttamistaidolla tehokkaaksi muutosjohtajaksi – Systemic Business Coach, Insys®


Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita

Mistä apua muutoksen keskellä vaikuttamiseen?
Olen vastausautomaatti – minulla ei ole aikaa!

Lataa laadukkaita materiaaleja
 

Systemic Business Coach, InSys -koulutusesite

Lue lisää Systemic Business Coach, InSys -koulutuksestamme.

Lataa tästä
 

JOHTORYHMÄSTÄ TÄHTIJOUKKUE – VESA RISTIKANGAS, TAPANI RINNE

Coaching Housen perustaja ja toimitusjohtaja Vesa Ristikangas tarjoaa parannuskeinot ja työkalut uudenlaisen menestyksen rakentamiseen. Konkreettiset menetelmät ja ajattelua rikastavat teoriat yhdistyvät viihdyttävästi esimerkkeihin ja vankkaan kokemustietoon. Tähtijoukkue nostaa yhteistyönsä uudelle tasolle, ja se näkyy myös tuloksissa.

Lataa tästä
 

VALMENTAVA ESIMIES – MARJO-RIITTA RISTIKANGAS, LENI GRUNBAUM

Huippuvalmentajiemme kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä. Mitä inhimillisempi ja tavallisempi esimies uskaltaa olla, sitä enemmän hän saa osakseen arvostusta. Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla yli-ihminen, vaan ajatteluaan kehittävä, vuorovaikutustaitojaan harjoittava ja tunteitaan hyödyntävä johtamisen ammattilainen. Valmentava esimies innostaa ja innostuu yhdessä johdettaviensa kanssa.

Suurin hyöty koulutuksesta on ollut ehdottomasti syvempi ja voimallisempi kuuntelun ja kysymisen taito ja ymmärrys siitä, että vuorovaikutuksessa ei tarvitse aina tehdä ja tapahtua niin paljoa.

Henrika Aapro
Kehittämisasiantuntija, Evira

Lataa tästä
Lue aiheeseen liittyviä artikkeleita
Coaching House​​​​​​​

Mikään ei ole pysyvää paitsi muutos. Muutosvauhdista on tullut valtavaa ja voimavarat kuluvat yhä useammalla meistä arkirutiineihin. Muutosten jyllätessä takerrumme helposti kontrolliin. Kun asioita ei voi kontrolloida, se voi johtaa ennen pitkää riittämättömyyden tunteeseen. Nämä tunteet saattavat olla oireita kommunikaatioyhteyden puutteesta tai heikkoudesta.

Coaching House​​​​​​​

”Olin vastausoraakkeli, jolta tultiin pyytämään vastauksia ja jolta myös saatiin vastauksia. Kun valmennusosaamista ei ole, tulee henkilöstöpäälliköistä hyvin helposti vastausautomaatteja!”

Coaching House​​​​​​​

Coaching Housen toimitusjohtaja Vesa Ristikangas valittiin aiemmin keväällä ensimmäisenä suomalaisena International Coaching eli ICF:n PCC-tason coach-kandidaattien assessorikoulutukseen. Ristikangas läpäisi koulutuksen ja on nyt uunituore PCC-assessori.