Koulutuksemme ovat laadultaan erinomaisia ja kansainvälisen coaching-yhdistys ICF on sertifioinut mm. Systemic Business Coach -koulutuksen. Coaching Housen osaaminen on Suomessa ainutlaatuista.

Talomme

Coaching House syntyi organisaatioiden tarpeesta löytää toimivia työkaluja organisaatiomuutosten toteuttamiseen. HR:llä ja organisaation sisäisillä muutosagenteilla sekä monilla esimiehillä on halu vaikuttaa ja kehittää organisaation toimintaa. Valitettavasti muutosten toteuttamisen työkaluja on liian vähän tai niitä ei osata käyttää. Usein ymmärretään, että mitä halutaan, mutta olemassa olevat taidot ja kyvyt eivät riitä muutosten toteuttamiseen.

Organisaatiot tarvitsevat sisäistä kyvykkyyttä saavuttaakseen tulosta ja ymmärtäkseen monimutkaisia syy- ja seuraussuhteita. 

Nykypäivän menestystarinoita rakennetaan uusilla coachingin ja fasilitoinnin työkaluilla ja systeemisellä lähestymistavalla.

Tarvitsemme organisaatioihin suunnannäyttäjiä, systeemisiä muutosmoottoreita, jotka kasvavat ulos pölyttyneistä ja vahvasti vanhentuneista käsityksistä. 

Tarjoamme organisaatioiden ammattilaisille avoimia coaching- ja fasilitointikoulutuksia, jotka perustuvat vahvalle ryhmädynaamiselle osaamiselle ja systeemiselle ajattelulle.

Koulutuksemme ovat kehuttuja, koska niissä osallistujat pääsevät oikeasti oppimaan jotain sellaista, mitä eivät ole koskaan aikaisemmin kokeneet. Pienet ryhmät varmistavat syvällisen ja henkilökohtaisen oppimisprosessin. Koulutukset ovat siis erinomaisia, kuten Elisa Oyj:n Tuomas Mämmi vahvistaa ja sen lisäksi kansainvälisen coaching-yhdistyksen ICF:n sertifioimia, kuten mm. Systemic Business Coach -koulutus.

Koulutuksistamme opit arjen työkaluja jakäytännön vuorovaikutustaitoja arjen onnistumisiin!

Coaching Housen osaaminen on Suomessa ainutlaatuista. Coaching Housen toimitusjohtaja Vesa Ristikangas on kansainvälisesti toimiva tiimicoachingin pioneeri, vuoden coach sekä Suomen ensimmäinen ICF:n kouluttama PCC-assessori. Ristikangas on ollut mukana luomassa Suomeen coach-ammattikuntaa ja coaching-järjestöjä jo 2000-luvun alusta lähtien.

Tutustu tausta-ajatteluihimme:

Systeemisyys  Valmentava ote

KYSY LISÄÄ
Tutustu kansainvälisiin kouluttajiimme
Executive Mentor & Trainer Tutustu
Executive Mentor & Trainer Tutustu
Lataa materiaaleja oppimisen tueksi
 

VALMENTAVA ESIMIES – MARJO-RIITTA RISTIKANGAS, LENI GRUNBAUM

Huippuvalmentajiemme kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä. Mitä inhimillisempi ja tavallisempi esimies uskaltaa olla, sitä enemmän hän saa osakseen arvostusta. Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla yli-ihminen, vaan ajatteluaan kehittävä, vuorovaikutustaitojaan harjoittava ja tunteitaan hyödyntävä johtamisen ammattilainen. Valmentava esimies innostaa ja innostuu yhdessä johdettaviensa kanssa.

Suurin hyöty koulutuksesta on ollut ehdottomasti syvempi ja voimallisempi kuuntelun ja kysymisen taito ja ymmärrys siitä, että vuorovaikutuksessa ei tarvitse aina tehdä ja tapahtua niin paljoa.

Henrika Aapro
Kehittämisasiantuntija, Evira

Lataa tästä
 

JOHTORYHMÄSTÄ TÄHTIJOUKKUE – VESA RISTIKANGAS, TAPANI RINNE

Coaching Housen perustaja ja toimitusjohtaja Vesa Ristikangas tarjoaa parannuskeinot ja työkalut uudenlaisen menestyksen rakentamiseen. Konkreettiset menetelmät ja ajattelua rikastavat teoriat yhdistyvät viihdyttävästi esimerkkeihin ja vankkaan kokemustietoon. Tähtijoukkue nostaa yhteistyönsä uudelle tasolle, ja se näkyy myös tuloksissa.

Lataa tästä