Valmentava esimies saa aikaan ihmeitä


Valmentava esimies saa aikaan ihmeitä


Heidi Halonen​​​​​​​

Aloitellessani yhteistyötämme vuonna 2008 törmäsin heti kättelyssä valmentava johtajuus -käsitteeseen, jota en ollut kuullut koskaan ennen. Pikkuhiljaa opin, ettei valmentaminen ei olekaan pelkästään urheiluun liittyvä juttu vaan sitä voi tehdä monella tasolla; myös johtajana ja esimiehenä voi toimia valmentavasti.

Vuosia kului. Kerran sitten pysähdyin miettimään: Työnantajani valmentaa ja kouluttaa valmentavan johtajuuden ideologiaa, mutta onko hän itse valmentava esimies? Hetken mietinnän jälkeen vastaus oli helppo – kyllä.

Näin valmentava ote tulee esiin minulle työntekijänä

  • Esimies kysyy miten sinä tekisit, tai mitä meidän tulisi tehdä – ennen kuin kertoo oman näkemyksensä.
  • Hän antaa uusia haasteita ja kannustaa kokeilemaan uutta.
  • Hän antaa tilaa itse oppimiselle.
  • Hän kyseenalaistaa, mutta ei osoita vääräksi mitään suoralta kädeltä.

Aina tämä ei tietenkään herkkua ole. Kun arjen pieniä kömmähdyksiä ja haastavia tilanteita syntyy, ei vastauksien antaminen ole aina helppoa. Joskus sitä ottaisi mieluummin suoran käskyn tai vastauksen valmiina vastaan. Kuitenkin aiemmasta opin oivaltaneena ei todennäköisesti samat virheet toistu, kun ne on käyty joskus ajatustasolla läpi.

Valmentaminen saa hissukankin äänen esiin

Ennen olin ujo, mieluusti käskyjä vastaanottava ja niiden mukaan putkikatseisesti toimiva työntekijä – ja varmasti ihan hyvä sellainen. Pikku hiljaa olen alkanut ’uskaltaa’ ajatella, suunnitella ja ehdottaa myös itse miten asiat voitaisiin tehdä, ja samaa kehittymistä on tapahtunut muullakin tasolla kuin vain työkuvioissa.

Kun esimieheni kysyy miten sinä tekisit tai mitä ehdotat, se kasvattaa portaittain itseluottamusta ja tunnetta siitä, että minä tiedän ja osaan – ja että se on arvokasta muille, vaikka työtehtävät olisivat miten tavanomaisia toimistotöitä tahansa.

Esimies, haasta itsesi ja valmenna esiin tähtiä

Suosittelen jokaista esimiehenä toimivaa haastamaan itsensä ja sisäistämään valmentavan johtajuuden opit. Työntekijästä saa ”enemmän irti” intoa, tehokkuutta ja sitoutuneisuutta kun hänen antaa ajatella itse. Oppiminen ja kehittyminen tapahtuu oivaltamalla ja ongelmia ratkomalla oman pään sisällä, ei ”toisesta korvasta sisään, toisesta ulos” –menetelmällä. Tämä on tavallisen työntekijän vahva näkökanta ja kannanotto – valmentava johtajuus toimii.

Heidi Halonen

Tutustu Valmentava esimies-koulutuksen palautteisiin
Koulutuksen myötä minulle kasvoi ”sisäinen pakko” lähteä toimimaan valmentavasti ja jatkaa uusien taitojen harjoittelua. Valmennuksen myötä sain uskallusta kokeilla uutta ajattelutapaa myös käytännössä.
Martina Serlachius Medical Manager AbbVie Oy
image description
Lue lisää
Lataa laadukkaita materiaaleja
 

VALMENTAVA ESIMIES – MARJO-RIITTA RISTIKANGAS, LENI GRUNBAUM

Huippuvalmentajiemme kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä. Mitä inhimillisempi ja tavallisempi esimies uskaltaa olla, sitä enemmän hän saa osakseen arvostusta. Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla yli-ihminen, vaan ajatteluaan kehittävä, vuorovaikutustaitojaan harjoittava ja tunteitaan hyödyntävä johtamisen ammattilainen. Valmentava esimies innostaa ja innostuu yhdessä johdettaviensa kanssa.

Suurin hyöty koulutuksesta on ollut ehdottomasti syvempi ja voimallisempi kuuntelun ja kysymisen taito ja ymmärrys siitä, että vuorovaikutuksessa ei tarvitse aina tehdä ja tapahtua niin paljoa.

Henrika Aapro
Kehittämisasiantuntija, Evira

Lataa tästä
 

Valmentava esimies -koulutusesite

Lue lisää Valmentava esimies -koulutuksestamme.

Lataa tästä
Lue lisää blogeja
Rebecca Ristikangas​​​​​​​

Wоrkіng wіth a соасh іѕ an enlightening life сhаngіng experience. Cоасhіng can аѕѕіѕtѕ уоu in gеttіng аhеаd іn lіfе bу рuttіng kеу components in order, to rеасh your full potential, both іn уоur professional аnd personal lіfе.

Coaching House​​​​​​​

Coaching Housen toimitusjohtaja Vesa Ristikangas valittiin aiemmin keväällä ensimmäisenä suomalaisena International Coaching eli ICF:n PCC-tason coach-kandidaattien assessorikoulutukseen. Ristikangas läpäisi koulutuksen ja on nyt uunituore PCC-assessori.

Vesa Ristikangas​​​​​​​

Olen käynyt satojen esimiesten ja työyhteisön jäsenten kanssa keskustelua siitä, mitä valmentavalla toimintatavalla tarkoitetaan. Vastaukset jakaantuvat laidasta laitaan ja mitä erilaisimpia tulkintoja tulee esille. Ei siis ihme, että välillä voi olla hankalaa toimia valmentavasti, kun ei edes ole luotu yhteistä ymmärrystä sille, mistä siinä on lopulta kyse.