Valmentava ote

Valmentava ote

Valmennuksemme perustuu valmentavan johtajuuden ajattelu- ja toimintaotteeseen. Se kiteytyy kolmeen keskeiseen kivijalkaan: arvostavaan, osallistavaan ja tavoitteelliseen otteeseen.

Arvostava suhtautuminen

  • Arvostamme jokaisen yksilöllisyyttä. Jokainen osallistuja on tärkeä ja ainutlaatuinen.
  • Arvostava suhtautuminen on kaiken ydin. Kun uskomme valmennettavien kehittymis- ja oppimismahdollisuuksiin, se välittyy ja tuottaa parempia oppimistuloksia.
  • Arvostaminen on mm. kiinnostuksen osoittamista toisista ja toisista tähtien tekemistä.

Osallistava ote

  • Uskomme, että yksilöissä ja ennen kaikkea ryhmissä on valtava määrä käyttämätöntä potentiaalia, joka saadaan valjastettua käyttöön oikealla osaamisella ja osallistamisella.
  • Osallistava ote korostaa aktiivista vuorovaikutusta, osallisuutta ja kokemuksellisuutta.
  • Haastamme rohkeasti totuttuja toimintatapoja ja valjastamme ryhmän viisauden yhteisen tavoitteen palvelukseen.

Tavoitteellinen toiminta

  • Tuloksekas toiminta edellyttää aina tavoitteellisuutta ja tulevaisuusorientaatiota.
  • Tavoitteet toteutuvat, kun suunta on selvä ja välietapit on riittävällä tarkkuudella määritelty.
  • Tavoitteellisuuteen kuuluu myös se, että tavoitetta tarkastellaan dynaamisena prosessina. Systeemisen ajattelun siivittämänä uskomme siihen, että huolellinen nykytilanteen tutkiminen tuottaa tärkeää aineistoa tavoitteen tarkistamiseksi.

Valmentajiemme kirjassa ”Valmentava johtajuus” kiteytämme ajattelumme ytimen (Ristikangas & Ristikangas 2013):

”Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation/yhteisön käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.”